Цената на разрешението за строеж в София може да зависи от района

Цената на разрешението за строеж в София може да зависи от района

Цената на разрешенията за строеж в София да бъде обвързана по-силно с района, в който се прави инвестицията, а таксата да се използва за насочване на интереса на предприемачите към определени от общината райони. Това е една то мерките, залегнала в стратегическия документ "Визия за София", изготвен по решение на общинския съвет.

Конкретните мерки за това как столицата да стане компактен, многообразен и адаптивен град, управляващ умело ресурсите си и включващ гражданите в решенията за бъдещето, за да създава и поддържа разнообразни възможности за развитие и високо качество на живот, бяха представени в четвъртък. Те са публикувани и на сайта на проекта.

Предстои обсъждането им и приемането от общинския съвет, където конкретните мерки може да претърпят промени.

По-скъпи строежи

Едно от над 380-те конкретни предложения е реформа на системата за издаване на разрешения за строеж. В момента цената им почти не зависи от района, за който се издава документът, обясни арх. Любо Георгиев, който е ръководител на екипа, разработил "Визия за София". Според него обаче има значение дали една нова сграда се прави в центъра на София, в някой от жилищните квартали или в крайградските територии.

"Разрешенията за строеж могат да бъдат инструмент за провеждане на териториални политики. Необходимо е тяхната такса да бъде калкулирана чрез оценка на характеристиките на територията, за която е налично инвестиционното намерение. По този начин ще се стимулират инвестициите в определени територии и ще се редуцират в други", пише във "Визия за София".

Според експертите с цената на разрешенията за строеж трябва да се стимулира изграждането на сгради в пустеещи територии в града като бивши индустриални зони или военни терени. За тях цената би трябвало да е по-ниска в сравнение с тази за изграждането на нови здания в полите на Витоша например. Таксата трябва да зависи и от това дали в дадена територия вече има изградена инфраструктура и дали новото строителство ще я натовари допълнително, или пък тепърва трябва да се прави инфраструктура.

Според екипа на "Визия за София" трябва да се проучи дали и как строителното разрешително да поскъпне или пък да се въведе такса/данък за благоустройство. С приходите от строителните разрешителни пък трябва да се финансира облагородяването на териториите около новите строежи.

Във "Визия за София" са заложени също и мерки за насърчаване на собствениците на съществуващи сгради да ги поддържат и обновяват. "Необходимо е стимулиране на чувството на отговорност на собствениците с цел подобряване на поддръжката при експлоатация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност. Създаването и прилагането на ясни санкции към собствениците, които възпрепятстват поддръжката на сградата и общите части, би ги насърчило да са активни участници в процеса, с което ще се удължи животът на самия фонд, но и ще се подобрят безопасността и обликът на средата", смятат от екипа на проекта.

Финансова децентрализация

Според екипа на "Визия за София" грлажданите трябва да бъдат включени по-активно във формирането и изразходването на бюджета на София. Всички бюджети (на общината, на районите, на общинските фирми), както и разходите за публичаната среда трябва да се публикуват онлайн, за да е ясно как и за какво се харчат средствата.

Освен това режимът на финансиране на районите да бъде променен така, че част от приходите от местни данъци и такси, произлизащи от територията на района, да остават в бюджета на района. Нещо, което беше включено в предизборните програми на повечето основни кандидати за кмет на София.

От "Визия за София" предлагат също да се правят обсъждания с хората в квартала за какво да бъдат изразходвани средствата от бюджета на района. Смятат, че трябва да се направи и административна реорганизация на столичните райони, за да може те да включват територии с подобни характеристики. Сега например район "Витоша" включва в себе си доста различни територии - жилищни квартали в града, кварталите в полите на Витоша. Същото е и с "Триадица" или "Искър".

Нова такса смет

И във "Визия за София" се препоръчва да се въведе нов начин за определяне на такса смет, при който стойността ѝ да зависи от генерираните отпадъци. "Целта е да се намали максимално депонирането на отпадъци и да се стимулира кръговата икономика и използването на различните видове отпадъци като ресурси в отделни сектори на икономиката. В тази връзка тенденцията ще е към персонализиране и увеличение на таксите за отпадъци, но и евентуално към брутното им намаляване в бюджета", пише в документа.

Според експертите трябва да има повече съдове за разделно събиране, защото отдалечеността им е сред проблемите за гражданите. Трябва също отпадъците да излязат от анонимност т.е. да е ясно кой какви и колко боклуци изхвърля. За пример беше дадена системата от индивидуални съдове за смет за няколко блока в кв. "Надежда". те са затворени в "острови", до които достъп имат само живеещите в дадения блок.

В момента общината заедно с Европейската инвестиционна банка прави анализ за това как да се формира такса смет според количеството боклук в зависимост от характеристиките на всеки район - дали е централен, дали жилищен квартал с блокове или пък квартал, в който преобладават еднофамилните къщи. Той трябва да послужи за въвеждането на новата такса смет. В момента тя е промил от данъчната оценка на имотите.

По-бърз градски транспорт

"Визия за София" препоръчва изграждането на повече скоростни трасета за автобусите, както и на светофари, които дават приоритет на автобусите, тролеите и трамваите. Това трябва да увеличи средната скорост на наземния транспорт, която в момента е около 15 км в час. Заедно с метрото тази скорост се вдига на 21 км в час, а целта е в следващите няколко години да достигне 25 км в час.

Препоръчва се също схемата на градския транспорт да бъде реформирана, за да се правят връзки между кварталите като "Овча купел" и "Люлин" например, да се осигури транспорт за новите квартали като "Манастирски ливади" или "Малинова долина", както и да се намали интервалът на движение, за да се чака по-малко на спирките.

Развитието на градския транспорт трябва да го превърне в истинска алтернатива на личните автомобили.

Санкции за отопление на дърва и въглища

За справяне с проблема с мръсния въздух се препоръчват финансови санкции за отопление на дърва и въглища и в същото време стимули за използването на газ и парно. "Когато живееш в голям град, където хората са близко един до друг, не може да си правиш каквото си искаш и да ползваш дърва или въглища само защото ти харесва повече", коментира арх. Георгиев.

Според него за да се преодолее проблемът с мръсния въздух, първо трябва да се правят инвестиции в топлопреносна и газопреносна мрежа. На този етап развитието на системата на парното изглежда доста трудно при положение, че столичната "Топлофикация" има сериозни финансови проблеми и огромни дългове.

Във "Визия за София" се препоръчва също по-често миене на повече улици в града като мярка срещу фините прахови частици.

Споделяне

Още от България