Цените на петрола се повишават в очакване на военен конфликт в Ирак

Дефицитът по текущата сметка платежния баланс за 2002 г. е 678.7 млн. долара, което е 4.4% от брутния вътрешен продукт, показват данните на БНБ. Това е със 163.5 млн. долара по-малко в сравнение с 2001 г., когато е бил 842.2 млн. долара или 6.2 на сто от БВП.

Само за декември 2002 г. дефицитът по текущата сметка е 314.1 млн. долара, при дефицит от 145.5 млн. долара за същия месец на 2001 година. По предварителни данни търговското салдо за декември 2002 г. е отрицателно (-348.5 млн. долара), като се влошава със 174.9 млн. долара спрямо същия месец на 2001 година. Тогава то е било: -173.6 млн. долара.

За 2002 г. отрицателното търговско салдо достига 1, 618. млрд. долара и се влошава с 38.4 млн. долара спрямо 2001 г., когато е било: - 1. 580 млрд. долара.

За периода януари-декември 2002 г. износът (fob) е по-висок с 465.2 млн. долара спрямо същия период на 2001 г. и възлиза на 5,578 милиарда долара. През същия пероиод вносът също нараства с 503.6 млн. долара до 7,197 милиарда долара.

Преките чуждестранни инвестиции за 2002 г. са 458 млн. долара, при 812.9 млн. долара за 2001 година. По-малкият размер на инвестициите вероятно е свързан и със задържане на инвестиционните проекти от чуждестранните компании в условията на ниски темпове на растеж на световната икономика, се посочва в съобщението на БНБ.

През периода портфейлните инвестиции на резиденти в чужбина намаляват с 225.1 млн. долара, при увеличение от 22.9 млн. долара за 2001 г. Намалението се дължи основно на продаденото освободено обезпечение след сделките по замяна на външния дълг през април и октомври 2002 година.

Търговските банки увеличават портфейлните си инвестиции в чужбина със 77.1 млн. долара, при увеличение от 97.6 млн. долара за 2001 година. Общият баланс за 2002 г. е положителен в размер на 715.2 млн. долара, при 373.1 млн. долара за 2001 година.

За периода януари-декември 2002 г. валутните резерви на БНБ са се увеличили с 586.3 млн. долара, при ръст от 275.2 млн. долара за 2001 г. (изключени са измененията, дължащи се на курсови разлики). За увеличаването на резервите на БНБ е допринесла и продажбата на освободените от залог ценни книжа в резултат от сделките по външния дълг през 2002 година.

По БТА

Споделяне

Още от Бизнес

Какво очаквате от президента Радев през неговия втори мандат?