Център за интеграция на деца аутисти се откри в София

Център за интеграция на деца аутисти се откри в София
Деца и юноши с аутистични проблеми ще могат да се обучават и да получават рехабилитация в специализиран център, който бе открит в сряда в столицата от заместник-кмета по социалната дейност на София Ирина Папанчева, изпълнителния директор на “Глобул” Танасис Кацирубас и председателя на родителското сдружение „Асоциация Аутизъм” Мирена Велкова. Проектът е реализиран с помощта на телекома и компанията за недвижими имоти “Колиърс Интернешънъл”

Центърът се намира на бул. „Александър Стамболийски” 168 в столицата и в него могат да бъдат обучавани ежедневно 40 деца и юноши, които не са подготвени или не са в състояние да бъдат интегрирани в детските градини, общообразователните или помощни училища. Почасови допълнителни занимания ще се осигуряват и за аутистичните деца, които ходят в градини или училища, но имат образователни, поведенчески или други проблеми, свързани с тяхната адаптация и социализация.

На 270 кв. м са разположени модерна сензорна зала, стаи за индивидуална работа, спортна зала, информационна зала с индивидуални места за обучение, съоръжени с компютри, както и стая за наблюдение на терапевтични и образователни сесии. Екип от 15 души, включващ психолози, специални педагози, логопеди, социален работник, както и специалисти по трудотерапия и информационно обслужване, ще се грижи за децата със специфични проблеми.  

Създадени са и условия за трудова и арт-терапия за младежи, завършили помощните и общообразователните училища, с оглед по-плавната професионална и емоционална подготовка за тяхното евентуално ангажиране от работодателите в страната ни. Центърът ще дава и консултации на родители на деца с аутизъм как да възпитават и интергират децата си.

Екипът в центъра ще разработва методики и учебни материали за  медицинско- психологическо- педагогическата и  корекционна работа с деца с аутизъм, подготовката и преквалификацията на специалисти за работа с такива деца, скринингови методики и други печатни материали в помощ на ранното откриване и диагностика на аутизма у децата и юношите.

Споделяне

Още от България