Центърът за градска мобилност на София си прави НПО, за да лобира в парламента

Сдружението ще се занимава и с издателска и рекламна дейност

Центърът за градска мобилност на София си прави НПО, за да лобира в парламента

Столичното общинско дружество Център за градска мобилност (ЦГМ), което се занимава с градския транспорт и платеното паркиране, се готви да стане учредител на национално сдружение в обществена полза, чиято основна задача ще е да лобира пред парламента за законодателни промени в сферата на своята дейност, също така да обединява и фирми от други градове на страната.

Неправителствената организация ще се нарича "Българска асоциация за паркиране и устойчива градска мобилност" и макар да не може да генерира печалба, ще се заеме с редица други дейности: издателска, консултантска, търговска; участие в международни и национални програми, организиране на конференции, семинари, кръгли маси и др. А също така, като всяко НПО, ще може да дава заплати, наема офиси, взима заеми и дарения от свои членове.

Инициативата ще бъде разгледана на предстоящото заседание на Столичния общински съвет в четвъртък и е внесена за разглеждане от общинските съветници от ВМРО Карлос Контрера и Зафир Зарков от ГЕРБ, показа проверка на Mediapool.

До момента ЦГМ е критикуван от дясната опозиция в Общинския съвет за непрозрачно управление и отсъствие на каквито и да е реформи за подобряване на дейността. Последният скандал около ЦГМ бе миналото лято, когато управляващото мнозинство се съгласи общинската фирма да вземе заем 15 млн. лвл от Българската банка за развитие, за да покрие задължения към транспортните оператори.

НПО щяло да показва добрия пример

Официалната причина за създаване на НПО е "сътрудничество на ЦГМ с Европейската паркинг асоциация", пише в доклада. Наред с това двамата общински съветници посочват, че бъдещото НПО ще осъществява "обмен на професионален опит и добри практики в областта на управлението на паркирането и мобилността".

То ще бъде регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, който му дава право да развива стопанска дейност само ако е свързана с предмета му на дейност и ако използва приходите за постигане на обществените си цели.

Асоциацията си поставя и грандиозната цел за "уеднаквяване на нормативните разпоредби, регулиращи тези обществени отношения на местно ниво в цялата страна". Отворен остава въпросът защо една асоциация се заема с такава мащабна задача, след като тя трябва да е функция на законодателната власт и НС, до която всички в този сектор могат да изпращат предложения.

Уточнява се, че бъдещата асоциация ще осъществява консултантска дейност и организиране на обучения и изследователска дейност, а също така и търговия с рекламни материали. Сдружението ще има право да извършва търговска дейност, без да разпределя печалба, а също и да изплаща заплати и да има персонал.

Любопитен детайл е, че при източниците за набиране на средства фигурира и опция, че членовете на сдружението освен членски внос могат да му предоставят "парични средства чрез договор за заем или недвижими имоти" и движими вещи чрез договор за наем. "Размерът по лихвите на заемите и на наемите се определя от Общото събрание на сдружението", пише още в доклада.

Управа от 5 човека, с възможност за сделки над 30 000 лв.

Бъдещото сдружение ще се състои от управителен съвет от 5 члена, който ще е с мандат 4 години, като един от тях ще бъде избран за председател.

"Управителният съвет приема организационно-управленската структура, реда за назначаване и освобождаване на персонала, правилата за работната заплата, ако такава е предвидена и други вътрешни правила", пише още в доклада.

Сделките на асоциацията за над 30 000 лв. без ДДС ще се вземат с решение на УС. Той ще взема решения също за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти. Асоциацията трябва да има заседание поне веднъж на 3 месеца. Сдружението може да получава дарения от граждани и фирми, както и да сключва договор за спонсорства.

ЦГМ: Борим се за идеята от 3-4 години насам

Интересен е въпросът защо е необходимо ЦГМ да става учредител на асоциация и не може ли общинската фирма да изпълнява тези дейности без НПО.

"Идеята е от 3-4 години. Не сме само ние, транспорт и платени зони за паркиране има в много градове в България, ние се борим с едни и същи проблеми. Имаме нужда от законодателна инициатива да предлагаме някакви промени, за да може да улесним гражданите. Така че идеята е подобни дружества от всички градове да се съберем, за да започнем да правим общи политики, да създаваме общи бази данни", коментира изп.-директор на компанията Димитър Дилчев пред Mediapool. Той уточни, че ЦГМ като най-голяма структура в страната е предприел инициативата да организира асоциацията.

На въпрос защо се залага одобряване на сделки над 30 000 лева и търговска дейност с реклами, вземане на заеми и имоти, той посочи: "Нямаме идея да се печелят пари, идеята е да се събират идеи, които да могат да помагат на всички подобни организации в страната".

Споделяне

Още от България

Подкрепяте ли антиинфлационните мерки на правителството?