Центърът за психично здраве в Русе тегли заем, за да работи

Центърът за психично здраве в Русе тегли заем, за да работи

Центърът за психично здраве в Русе ще тегли заем от 250 хиляди лева, за да осигури нормалната работа на лечебното заведение. Заради късно излязлата наредба за финансиране на този вид лечебни заведения Центърът е натрупал задължения. Освен това от Министерството на здравеопазването са им увеличили само с лев и петдесет средствата за леглоден и психиатрите се притесняват, че ще имат трудна година, съобщи БНТ.

В началото на годината ръководствата на психиатричните центрове и болници изчисляваха, че за издръжката на лечебните заведения ще са им необходими минимум 55 лева на ден. Наредбата на здравното министерство, която тази година е излязла и със закъснение, е разчела необходимите суми, с които се покриват разходите за медикаменти, лечение, режийни осигуровки, на по-малко.

"Издръжката е повишена доста малко, тя е повишена на леглоден с лев и петдесет и сега става 40 лева. По-голямо повишение има в интензивните грижи и в дневните стационари, но интензивните грижи са един малък процент от общия брой хора, които постъпват при нас", каза д-р Теменужка Матева, управител на Център за психично здраве в Русе.

Това, заедно със закъснелите плащания за първите 4 месеца на годината, изплатени едва на 10 април, са довели до натрупване на задължения и се наложило и да се тегли заем.

"И най-неприятното е, че април месец се наложи да имаме задължения към персонала, който работи един много тежък труд. Едва успяхме да си получат заплатата точно преди 7 април, който е единственият професионален празник. Успяхме да разплатим всички дългове, но докато се стабилизира положението, т.е. докато получаваме равномерна издръжка има един луфт, в който ние трябва да издържим и хората да си получат заплатите и да си плащаме задълженията, и то без лихви", каза Матева.

Тя обясни, че все пак ще се възползват от минималното увеличение и на този етап са повишили три пъти нощния труд, който досега е бил между 70 стотинки и 1.50 лева на час.

За увеличение на заплатите обаче засега не може да се говори.

"Трябва да получат всички - и немедицинските работници, които са с висше, със средно образование, обаче участват пряко в лечебно-диагностичния процес. Тази издръжка, която получаваме, не ни дава възможност да достигнем заплатите на хората, работещи в Центъра за психично здраве, съгласно Колективния трудов договор, който е приет миналата година", каза Матева.

В Центъра за психично здраве в Русе работят близо 200 души, които обслужват три остри отделения и дневен център. Голяма част от тях са фелдшери и медицински сестри, на които заплатите трябва да станат 950 лева.

Засега обаче няма яснота как ще бъдат разпределени отпуснатите от кабинета за целта 50 млн. лева.

Споделяне

Още от България