Централната банка свали лихвите по влоговете в КТБ до средните за страната

Централната банка свали лихвите по влоговете в КТБ до средните за страната

БНБ издаде нови решения за укрепване на банковата система и в частност на Корпоративна търговска банка, която постави под специален надзор преди десет дни.

От 1 юли лихвените проценти по депозитите в КТБ се приравняват на средния им пазарен размер за банковата система по видове, падеж и валути, изчислен според лихвената статистика на БНБ за размера на лихвените проценти по депозити към май 2014 г.

Същата мярка се прилага и за дъщерната на КТБ банка - "Креди Агрикол България".

За това си решение централната банка се позовава на Закона за кредитните институции и Закона за БНБ, а негов изпълнител стават назначените квестори в двете банки.

Известно е, че КТБ привличаше депозити с изключително привлекателните си лихви, които бяха над два пъти по-високи от средните за банковата система и за някои видове влогове достигаха 8%, а след април т. г. слязоха до 6%. Заради тази си политика привлечените депозити в банката се увеличиха бързо и достигнаха 2.8 млрд. лв. към края на май тази година.

Средният лихвен процент за банковата система по срочните влогове на физически лица в лева през май е бил 3.59%, а за депозити в евро - 3.44%, показва статистиката на БНБ.

БНБ променя и Наредба 6 за кредитиране на банки в левове срещу обезпечение при определените в Закона за БНБ условия. Кредитирането (за срок от три месеца) вече ще се извършва при 110% обезпечение от първоначалната сума на предоставения при необходимост ресурс. На практика това означава, че това обезпечение трябва да предостави банка, която ще получи ликвидност под формата на кредит от резерва на централната банка. Досега изискването беше за 125% обезпечение с качествени активи (злато, валута и др.).

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес

Защо Слави Трифонов скри имуществото си?