Стратегия предвижда

Централни обществени поръчки за болници, държавна власт и общини

Централни обществени поръчки за болници, държавна власт и общини

Централизирани обществени поръчки за държавната власт и общините. Това е една от мерките, предвидена в Стратегията за развитие на сектора обществени поръчки за периода 2014-2020 г. Документът беше одобрен на заседанието на правителството в сряда. Той е едно от условията за усвояването на европейските средства през настоящия програмен период.

 

Нов Закон за обществените поръчки до юли 2015 г.

 

За целта е необходимо приемането на изцяло нов Закон за обществените поръчки, който трябва да е хармонизиран с европейските правила. Според представения план това трябва да стане до юли 2015 г.

 

Разработването на законопроекта е в напреднала фаза по думите на вицепремиера и министър на правосъдието Зинаида Златанова. Тя отбеляза, че се предвижда въвеждане на еднакво третиране на европейските и българските участници в търговете, за да не се допуска повече дискриминация.

 

Централизирани търгове за услуги и стоки

 

Другата новост е въвеждането на централизирано възлагане на типови обществени поръчки чрез създаване на специална ресорна агенция към финансовото министерство. Подобна идея имаше и финансовият министър на ГЕРБ Симеон Дянков, на тя беше посрещната на нож от местната и централната власт.

 

Сега отново се планира новата агенция да възлага поръчки за услуги и доставки за ведомствата на изпълнителната власт. Като пример беше даден сектор здравеопазване. Сега всяка болница сама организира търговете си за лекарства и консумативи. В бъдеще това ще се прави от специализираната агенция, като доставката ще е обща за всички болници.

 

Ресорната агенция няма да се занимава с всички обществени поръчки, а само с еднотипните административни поръчки - за предоставяне на стоки и услуги за нуждите на държавните и общински администрации, каза Златанова. Като пример беше посочено доставката на канцеларски материали, храни и напитки, хигиенни услуги, мобилни услуги, интернет и др.

 

Специализираната агенция няма да прави търговете за инфраструктурни проекти като изграждане на пътища, ВиК услуги и пречиствателни станции, уточни Златанова. По думите ѝ централизирано обаче ще се подготвя тръжната им документация, за да бъде всичко видно за обществото.

 

Сегашната Агенция за обществените поръчки обаче ще продължи да същуствува

 

Електронни обществени поръчки

 

Стратегията предвижда и въвеждането на електронни обществени поръчки във всички сфери.

 

Пилотно системата ще се тества в сектор здравеопазване, защото е най-проблемен, по думите на вицепремиера по икономическото развитие Даниела Бобева.

 

Според министъра на здравеопазването Таня Андреева това ще стане след три месеца, като ще бъде обхванати абсолютно всички медицински продукти – лекарства, болнични консумативи и продукти, доставчици на храна и напитки за лечебните заведения, доставка на медицинска апаратура и оборудване и др.

 

Пилотният проект в здравеопазването е взаимстван от най-добрите практики за онлайн търгове в реално време в Германия и други страни от ЕС, каза Бобева. Тя уточни, че заедно със здравния министър са посетили много страни, за да проучат опита, но не открили завършен цялостен модел, който да отговаря на българските условия и за това възложили да бъде разработена българска система. Така проектът е реализиран от Варненския медицински институт.

Споделяне

Още от Бизнес

Какво правителство е добре да има сега?