Цветанов дава началото на международен БОРКОР в Правец

Вътрешният министър Цветан Цветанов ще даде в неделя в Правец началото на проекта: "Върховенство на закона: прилагане на цялостен и интегриран подход в превенцията и борбата с корупцията в Дунавския регион", съобщиха в петък от МВР. Интегрираната борба с корупцията, но само в пределите на България, трябва да се води от БОРКОР, който не може да започне работа вече година и половина.

От съобщението става ясно, че проектът е разработен от България и Германия и е насочен към "укрепване на трансграничното сътрудничество в превенцията и борбата с корупцията в държавите от Дунавския регион и Западните Балкани чрез разработване и прилагане на цялостна политика в съответствие с достиженията на ЕС в тази област".

Другите му цели са превенцията на конфликта на интереси, отнемането на имущество, придобито по престъпен начин и справянето с връзката между организираната престъпност и корупцията.

Според МВР това ще бъде осъществено чрез "разработване на цялостен хоризонтален подход и инструменти за превенция и противодействие на корупцията, насърчаване на сътрудничеството между органите за борба с корупцията и подобряване обмена на най-добри практики и професионални стандарти между държавите в региона".

Споделяне

Още по темата

Още от България