Туристическият бранш иска по-бързо решение за отпуснатите 40 млн. лв. (обновена)

Празноти в актуализацията на бюджета пречат да се усвоят парите и се чака новият парламент

Туристическият бранш иска по-бързо решение за отпуснатите 40 млн. лв. (обновена)

Туроператори и хотелиери притестираха пред Министерство на туризма.

Те настояват ресорното ведомство да направи програма за ликвидност за туроператори, ресторантьори и хотелиери и за възстановяване на средства на клиенти за неосъществени пътувания за 41.2 милиона лева.

Това може да стане с постановление на Министерския съвет, каза Павлина Илиева, председател на Сдружението на туроператорите и туристическите агенти "Обединение бъдеще за туризма", което е организатор на протеста.

Тези пари са налични с актуализацията на бюджета за тази година, където бяха предвидени 70 млн. лева за туризма, напомни Илиева.

За 30 млн. лева министерството вече е задействало процедура, която е за ликвидна подкрепа и ще бъде разпределена между около 20 икономически кода, зад които стоят около 44 000 фирми. Те могат да се ограничат чрез критериите на програмата, но каква точно ще бъде тя, ние не знаем, каза Павлина Илиева.

Предвидени са и 6 млн. лева за туроператори за възстановяване на суми за неосъществени пътувания, както и остатък от 5.2 млн. лв. от предходна програма за връщане на пари на клиентите, обясни Илиева как ще бъдат разпределена сумата от 41.2 млн. лева.

Парите за туристическия бранштрябва да бъдат оползотворени до края на годината, в противен случай ще се върнат обратно в бюджета.

Протестът на "Обединение Бъдеще за туризма" се подкрепя от Българската асоциация на туристическите агенции, сдружението "Туризъм", Асоциацията на българските туроператори и туристически агенти и Алианса на туристическата индустрия в България.

По-късно министърът на туризма Стела Балтова и заместникът ѝ Ирена Георгиева се срещнаха с протестиращите туроператори. Те бяха запознати относно извършената от Министерството на туризма до момента работа по подготвяне на схемите за разпределяне на средствата за сектора.

С актуализацията на бюджета бяха определени 70 млн. лева, но не бяха разписани конкретни мерки и правила за реда, условията и точните критерии за разпределянето им.

Поради неясни и твърде общи формулировки, беше необходимо да бъдат проведени редица правни и експертни консултации, а част от средствата не могат да бъдат разпределени преди да бъдат извършени законови промени след сформиране на бъдещия парламент, се казва в съобщението на Министерството на туризма.

"Ние бяхме поставени в тази безпрецедентна ситуация заради решение на Народното събрание, което с актуализацията на бюджета за 2021 г. допусна неточности и празноти, чиито плодове берем в момента",казва заместник-министър Ирена Георгиева пред протестиращите.

Министерството на туризма работи без забавяне и паралелно разработва няколко схеми, по които да бъде съгласувано разходването на онези средства, които не са конкретно разписани в закона.

Само за 30 млн. лв. от тези 70 млн. лева има конкретно посочена схема (чл.112), която към момента Министерството на туризма вече разработи, съгласно посоченото в закона и внесе за нотификация от Еврокомисията.

Паралелно с това, министерството работи и по подготовката на постановление на Министерски съвет (ПМС) за схемата, за да може с излизането на нотификацията държавната помощ веднага да бъде отворена за кандидатстване.

Относно останалите общо 40 млн. лв., Министерството на туризма работи активно, за да се намерим начин как те да стигнат максимално бързо до туристическия сектор, за който са предназначени.

За част от тези средства, министерството е подготвило друга конкретна схема за 6 млн. лева, предназначена само за туроператори, за предоставяне на безвъзмездна помощ за възстановяване на средства от клиенти по нереализирани пътувания вследствие на Covid-19.

Разработена е също и схема на стойност 30 млн. лв., в основата на която е заложен принципът за компенсиране на загуби, възникнали от пряко или косвено ограничение в дейността на предприятията, вследствие от въведените анти-Covid мерки.

Споделяне

Още от Бизнес