"Турски поток" забуксува след жалба на "Аркад" срещу декласирането му

Нереално става частичното въвеждане в експлоатация от 1 януари 2020 г.

"Турски поток" забуксува след жалба на "Аркад" срещу декласирането му

Саудитският консорциум "Аркад", който бе декласиран от "Булгартрансгаз" от поръчката за изграждането на трасето на "Турски поток" на българска територия и заменен от конкурента си - свързаното с Русия обединение "Газово развитие и разширение в България" (ГРРБ), обжалва това решение пред Комисията за защита на конкуренцията.

До произнасянето на антимонополния орган се спира поръчката за над 2.2 млрд. лв. без ДДС, която е ключова за транзита на руския природен газ през Турция, България и Сърбия до Западна Европа, както и за реализацията на намеренията на правителството за регионален газов хъб и борса за природен газ в България.

Реално трасето няма как да бъде изградено в планирания досега срок, освен ако не стане някакво чудо, но пък от друга страна газовият оператор още преди време обяви, че има възможност за отлагане на срока за въвеждане в експлоатация на тръбата, без да търпи санкции от това, че няма да спази договорите си с "Газпром" и МЕТ за транзит на конкретни количества газ от началото на 2020 г. от Турция до Сърбия.

На 28 май "Булгартрансгаз" (БТГ) съобщи изненадващо за смяната на избрания строител на 474-километровото трасе на газопровода от турско-българската до българо-сръбската граница. Мотивът за декласирането на "Аркад" беше невнесена в законовия 30-дневен срок документация за подписването на договора.

Консорциумът, който първоначално спечели крупната инфраструктурна поръчка, е съставен от регистрираната в Саудитска Арабия компания "Аркад Енджиниъринг енд Констракшънс Къмпъни" и регистрираната в Италия "Аркад Ей Би Би С.п.А."

От публикуваното решение на държавния газов оператор за избора на новия изпълнител става ясно, че БТГ не е уважил внесено на 14 май искане на саудитския консорциум за удължаване на срока за внасяне на документите до края на май 2019 г. Дадената отсрочка е само до 22 май и искане в 11 часа на 23 май представител на консорциума да е на разположение за подписване на договора. От протокола за декласирането на "Аркад" не се разбира защо държавното дружество не е могло да даде искания от кандидата нов срок. Посочва се обаче, че от "Аркад" са предложили промяна в клаузите на проктодоговора, което според българското дружество е нарушение на процедурата и не е възможно да се случи.  

В документа за отстраняване на "Аркад" пише още, че са му поискали редица документи, сред които такива за липса на задължения на двете участващи дружества за данъци и осигуровки в държавите по регистрация; дали не са в несъстоятелност; за добро изпълнение на на други проекти, които да доказват опит, както и предоставяне на гаранции за изпълнението на газовия строеж, вписване в Камарата на строителите в България и други. Постъпили били обаче само данни, че "Аркад Ей Би Би Си" не е в несъстоятелност, декларации от двете дружества в консорциума, че не са налице обстоятелства за отстраняване от процедурата, както и за внесени застрахователни полици за проектант и строител, които обаче са част от необходимите документи за допускането на кандидатите до класиране.

На фона на описваните проблеми с "Аркад", на 17 май италианско-люксембурският консорциум ГРРБ между регистрираните в Италия "Бонатти С.П.А" и "Макс Щрайхер С.П.А", и люксембургската "Комплишънс дивелъпмънт С.А.Р.Л. – клон България", която е свързана с руската "Тръбна металургична компания" (ТМК), внесло предложение с отстъпки от първоначално предложената от тях цена в размер на 1.601 млрд. евро без ДДС за построяването на "Турски поток" у нас.

Оферираното намаление с 31.15 на сто свежда цената на втория класиран кандидат до малко над 1.102 млрд. евро без ДДС. Това, по думите на шефа на "Булгартрансгаз" Владимир Малинов, е с 6 хил. евро по-малко от предложението на "Аркад". Същата отстъпка ГРРБ предлага и за ценообразуването на непредвидената по вид и количество работа, а също така сваля сериозно исканата лихва от БТГ за това, че сама трябва да си осигури по-голямата част от парите за реализацията на проекта, докато БТГ ще ѝ плати 250 млн. евро авансово, а останалата сума – разсрочена до десет години. Така лихвата за осигуреното финансиране става 4.1 процента за целия срок. Макар и това да е с няколко хиляди евро по-малко от саудитското предложение, класацията не се променя, но "Аркад" в крайна сметка е декласирана.

Аргументът е, че забавянето на сключването на договора за строежа на газовото разширение крие опасност от неспазване на договорите на БТГ с доставчиците на газ, които от началото на 2020 г. ще започнат да транзитират газ по тръбопровода, чийто пълен капацитет по план трябва да бъде достигнат на 31 декември 2020 г. Това може да доведе до финансови последици за БТГ, посочва се в решението за избора на новия строител.

Сега обаче българският газов оператор е в същата хипотеза, защото жалбата на "Аркад" спира действията по поръчката до произнасянето на КЗК. Възможно е БТГ да поиска предварително изпълнение на решението за подписване на договора с италианско-люксембургския консорциум. И решението на КЗК, и дори евентуалното допускане на предварително изпълнение, обаче, могат да бъдат отново обжалвани пред съда, което реално прави невъзможно въвеждането в експлоатация на газопровода в началото на 2020 година.

Според заложените в поръчката критерии строителят има 250 дни за изгради част от трасето от границата с Турция до тази със Сърбия и в комбинация със съществуващата мрежа на "Булгартрансгаз" да започнат частичните доставки. Реално до края на годината остават далеч по-малко дни.

Плановете при обявяването на поръчката бяха след частичното въвеждане в експлоатация от 1 януари 2020 г., изпълнителят да има още 365 дни да завърши целия газопровод с капацитет на входа от Турция за близо 20 млрд. куб. м годишно и на изхода – 12.7 млрд. куб. м. С руската "Газпром" и свързваната с нея МЕТ бяха сключени договори за внос на около 16.85 млрд. куб. м годишно на вход от Турция, от които до Сърбия ще се транзитират около 10.50 млрд. куб. м годишно. Останалият свободен капацитет на "Турски поток" се предвижда да се предлага в бъдещи търгове на БТГ.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес