Турция е готова да анулира доставките на ток от България

Вестник Радикал пише днес, че Турция се е отказала да внесе останалата част електричество от България на стойност 800 милиона долара, за което е поела ангажимент да внесе, тъй като ще има 2 млрд.долара загуби. България пък се надява на международния арбитраж.

Статията е озаглавена "Българското електричество ще удари".

Според нея Турция вече не може да купува електричество от България, което бе поела ангажимент да купува по 3 цента на киловатчас. Ако продължи да купува, това означава, че ще трябва да затвори хидроцентралите, в които стойността на тока е 0.5 цента, като същевременно ще трябва да се откаже да купува електричество от централите с природен газ, което е обвързано с гаранционни споразумения, и ще трябва да заплати обезщетения по тях.

България заплашва, че ще иска международен арбитраж за остатъка на стойност 800 млн.долара от договореното електричество. Но турската страна счита, че обезщетенията, които може да бъде осъдена да плати, ще бъдат по-малко от загубите, ако продължи да внася електричеството, и по тази причина казва "заповядайте, идете" на международен арбитраж.

Вестник Радикал пише, че посещението на външния министър Абдуллах Гюл на 12 май в България има голямо значение от тази гледна точка. Според информация на вестника между Турция и България се изживява голяма криза заради споразумението за покупко-продажба на електричество.

Турция, която е поела ангажимент да внесе от България до 2008 г. електричество на стойност 1,2 милиарда долара, досега е внесла електричество на стойност 400 милиона долара. Остава да се внесе електричество на стойност 800 милиона долара, което означава, че до 2008 г. остава да се внася годишно електричество на стойност 160 милиона долара.

Изчисленията на турската страна, които са аргумент да се спре вносът, са следните:

- Свиването на икономиката и влизането в действие на централите с природен газ става причина да не може да се изразходва дори електричеството, произведено в Турция. Това направи напълно ненужно електричеството, внасяно от България.

- Ако вносът продължи, трябва да спадне производството в Турция. Купуването на електричество от централите с природен газ, които продават електричеството по 5-7 цента, е обвързано с гаранционни споразумения и не може да се спре или ще трябва да се плащат обезщетения на тези централи.

- Ако се спре производството на централите с природен газ, няма да може да се внася газ. По тази причина ще спадне потребелението на природен газ. Заради поетите ангажименти БОТАШ ще трябва да плаща пари и за природния газ, който не е внесъл.

- Тъй като купуването на електричество от централите с природен газ не може да спре, ще се затворят държавните водноелектрически централи. При това положение вместо да произвежда електричество за 0,5 цента, Турция ще продължи да купува електричество от България за 3 цента и електричеството от централите с природен газ за 5-7 цента.

- При това положение себестойността на електричеството за 800 милиона долара ще нарасне на около 2 милиарда долара.

Вестник Радикал пише, че за Турция е по-изгодно да анулира едностранно енергийното споразумение и да отиде на международен арбитраж.

Вестникът отбелязва, че външният министър Абдуллах Гюл, който на 12 май ще посети България, ще каже на българската страна, че ако тя иска, може да отиде на международен арбитраж. Но ако се отиде на международен арбитраж, Турция ще извади два коза :
- строежът на каскадата Горна Арада в България не възложен на турски фирми
- търгът за магистралата в България също не възложен на турски фирми

Според енергийното споразумение бе решено тези два търга да се възложат на турски фирми и финансирането да се осигури от парите, които Турция плаща за внасяното електричество.

Поради фалита на Банк капитал - банката на Джейлан хординг, турската фирма взела двата търга, и икономическите трудности на холдинга българската страна отне търговете от Джейлан. Макар Джейлан да настоявал да продължи обектите, все получава отказ. Турция ще представи като аргумент за анулиране на споразумението неспазването от България на ангажимента по този въпрос, твърди вестникът.

По БТА

Още от Бизнес

Проявите на расизъм на националния стадион бяха: