Учебникарски (не)истини

Има ли лобизъм и нелоялни практики при оценяването и избора на нови учебници?

Снимка: БГНЕС

За това как лекари избират лекарства и училища учебници, градски легенди има много. Всички са чували или познават някой, който разказва истории от първо лице, но всеки отрича да е замесен в нелоялни практики.

Създаването на нови учебници, отговарящи на философията на новия Закон за предучилищното и училищното образование, отвори врата за преразпределяне на влияние (и пари) между издателствата. Естествено, в такава ситуация гледането в "паницата" на конкурентите е неизбежно и историите от кухнята не закъсняха...

По закон учебниците са безплатни за учениците от I до VII клас, като те се купуват със средства от бюджета на Министерството на образованието. Годишно безплатните учебници струват на МОН около 50 млн. лева за всички близо 500 000 деца от I до VII клас, като с възрастта на детето и разходите за учебници се увеличават.

Букварът и помагалата на един първокласник струват на държавата 56 лева, за второкласника харчи 81 лева, за петокласника – 120 лева и така в VІІ клас учебният комплект вече струва 136 лева на хазната.

Учебниците на по-големите ученици са за сметка на родителите, които вероятно наливат още около 50 млн. лева годишно и са длъжни да се съобразят с избора на училището и преподавателя по съответния предмет.

Ето защо в битката за усвояването на апетитната хапка всяко училище и всяка паралелка са важни.

В края на миналата година няколко издателства обвиниха Министерството на образованието и науката (МОН) в опорочена процедура за оценяване на учебници за I и V клас.

Сега един от издателите сезира институциите за нелоялни практики и лобизъм от страна на негови колеги сред учители, директори на училища, чиновници от регионалните инспекторати по образованието. Конкурентите му отричат всички обвинения. Министерството на образованието се оказва, че знае за подготвяни рекламни сбирки само за един учебник с участието на чиновници от регионалните инспекторати, учители и издателство, но е успяло да осуети част от тях. А учебникът, се е оказало, че не отговаря на държавния стандарт.

Подаръци и "обучения" за учителите

В отворено писмо до Асоциация "Българска книга" Пламен Паскалев от специализираното предимно в математическа литература издателство "Архимед", съобщава за нередности, свързани с процедурата за оценяване и одобряване на учебници и учебни комплекти, която се провежда по новия закон.

"Провели сме частни разговори с директори, на които сме обещали пълна конфиденциалност и неразкриване на източника, и те ни запознаха с действаща от години схема за получаване на комисионни срещу избиране на учебниците на конкретни издателства (обичайно в пълен комплект по всички предмети). Издателствата се "отблагодаряват", като превеждат даден процент от сумата на поръчаните учебници обратно към училището, под формата на спонсорство от подставени фирми или лица. Честа практика е директорите да усвояват тези суми, като купуват на името на училището различни предмети и ги употребяват за лично ползване", посочва в писмото си Паскалев.

Освен това твърди, че има сигнали за това, че големите издателства, сред които "Просвета", "Анубис", "Булвест 2000" и "Клет" в много градове официално или неофициално работят и агитират държавни служители в регионалните инспекторати, МОН, директори и учители. С помощта на държавните служители издателства организирали нерегламентирани частни събирания с учители, които предстои да бъдат оценители на внесените проекти за учебници и учебни комплекти. На тези събрания с учителите се провеждали преждевременни и неодобрени от МОН "обучения" и "консултации". Намирали се форми, под които учителите да получават различни "подаръци" като лаптопи, електронни дъски и др. и обещания за парични поощрения при определен избор на учебници.

Паскалев обръща внимание и на практиката да се подаряват значителни количества учебници и учебни помагала на учителите, които преподават по съответния предмет в даден клас. "Тя е незаконна и напълно неприемлива. Учителите до такава степен са свикнали с тези "подаръци", че ги очакват като нещо напълно нормално. Учителите работят за държавата и единствено тя има функцията и задължението да закупи необходимите им за подготовка на преподаването книги и да им ги предостави по съответния служебен ред. А тези "подаръци" са противозаконни не случайно. Учебници се правят не само от богати групировки. По наредба учебници могат да се правят и от малки фирми и дори от самите автори – без да се минава през издателство. За да бъде осигурена нормална конкуренция продуктите не могат да се подаряват в огромни количества, защото по-малките фирми и отделните автори просто не разполагат с такива средства", казва Паскалев.

Той обръща внимание и на практиката на големите издателски групи да предлагат безплатни обучения и безразборно да се раздават квалификационни кредити. "Обученията на учители са изключително отговорна дейност, подлежаща на специален режим на лицензиране в МОН и отговорна за квалификацията на всички български преподаватели. Всяка сериозна обучаваща организация е инвестирала значителни средства в получаване на ISO сертификат, привличане на качествени експерти-лектори, подготовка и организация на стойностни обучения. Абсолютно несериозно и цинично е да се предлагат уебинари и семинари без никакво заплащане, а на тях вместо обучение - учителите да получават рекламни фирмени лекции и всякакъв вид примамливи обещания с цел - закупуване на учебници от съответната фирма", посочва той.

В ерата на Интернет хартията натежава при оценяването

Пред Mediapool Паскалев коментира, че включително новият закон работи в полза на големите издателства, тъй като само те могат безпроблемно да изпълнят изискването за изпращането на проекти на учебници като готово книжно тяло при втория етап на оценителната процедура. В момента в България има 25 издателства с одобрени нови проекти на учебници. Само 5 или 6 от тях принадлежат към две големи издателски групи. Останалите 20-тина издателства са по-малки фирми - обичайно с високо ниво на профилиране и специализация. За втория етап на оценяването е обичайно учебниците да се разпространяват в около 2000 училища от всички краища на страната. Но тъй като става дума за тестови бройки в малък тираж, отпечатването им излиза скъпо. Паскалев изчислява, че един такъв учебник излиза средно по 4.50 лева заедно с разходите за транспорт или в случая с учебниците за I и V клас - около 1 350 000 лева.

"Някои училища са големи и в тях работят по няколко учители, които преподават по даден предмет в даден клас. В тези училища или трябва да се изпращат повече екземпляри, което покачва драстично разходите, или оценяващите учители трябва да се изчакват и да си препредават единствения екземпляр, който училището е получило. Това е едно мащабно и ненужно разпиляване на труд и средства, което би могло да е изгодно само на големите издателски групи в смисъл, че по този начин рано или късно цялата им конкуренция бива и ще бъде доведена до буквална финансова невъзможност за участие в конкурсите", коментира той.

Паскалев посочва, че всичко може да бъде спестено и улеснено, като изпращането на реални печатни издания се замени с предоставяне на електронен вариант на даден официален сайт.

Според него ако вторият етап от оценяването на учебниците за II, VI и VIII клас за учебната 2017/2018 година се извърши чрез качване на проектите в PDF формат на нарочен сървър със степен на защита, каквато се прецени, това ще съкрати процедурата с 20 дни и учебниците ще са налични за 15-ти септември.

За порочните практики, достигнали до него, Паскалев е сезирал прокуратурата и в момента се води следствие. Издателят обмисля да сезира и Комисията за защита на конкуренцията.

МОН признава за рекламна сбирка с издателство

Министерството на образованието признава за част от твърденията на Паскалев, но за по-сериозните обвинения, които той отправя, няма информация.

От министерството съобщиха за Mediapool, че ведомственият инспекторат е направил проверки по сигнал за изпратени писма от регионални управления по образованието (РУО) за предстоящи срещи на издатели с учители за представяне на учебника по история и цивилизации за V клас, преди още да е приключило оценяването на проектите, което започна през юни миналата година. Със съдействието на тези началници на РУО учителите са приканвани да присъстват на представяне на проект на учебник, който в последствие е получил обща оценка, че не съответства на държавния образователен стандарт.

След изрични указания от МОН, част от срещите са отменени. "Констатирано е, че с действията си част от началниците на РУО са допуснали да се създадат предпоставки за възникване на съмнения в коректността на процедурата по оценяване на проектите на учебник по история и цивилизации за V клас", посочват от министерството.

В писмо от МОН до регионалните инспекторати е посочено, че трябва да уведомят директорите на училищата, които от своя страна да информират учителите, че не трябва да участват в подобни инициативи преди да са извършили оценяване на пригодността на учебниците за прилагане в училище.

Министерството не е правило други проверки, тъй като не е получавало други подобни сигнали.

Засегнатите издателства отричат обвиненията, отправени от Паскалев, като гарантират за себе си, че не участват в нелоялни практики, а за конкурентите си не могат да твърдят. Издателствата "Анубис", "Булвест2000" и "Клет" са излезли с обща позиция-отговор до Асоциация "Българска книга", както и със становище на юристи, с които отхвърлят обвиненията на Паскалев.

"В писмото на г-н Паскалев под един знаменател се поставят много издателства, като всички обвинения са насочени към всички тях. Считаме това за несправедливо, подвеждащо и необективно като поведение. Категорично възразяваме срещу неоснователните обвинения към "Анубис", "Булвест2000" и "Клет България" и ще предприемем всички необходими действия за защита репутацията на тези издателства, както и за преустановяване на всякакво заблуждение и всякакви нелоялни практики от членовете на асоциацията", се казва в писмото, предоставено от засегнатите издателства и на Mediapol.

Засегнатите издателства: Обвиненията в незаконни практики са неверни

"В рамките на кампанията по избор на учебници за следващата учебна година ИК "Анубис" и издателство "Булвест 2000" са провели множество срещи с учители от цялата страна, на които са взели участие над 2000 учители по всички предмети. На тези срещи са участвали нашите авторски колективи, които са представили пред учителите своите одобрени учебници, каквато е трайно установената и обичайна практика в бранша за представяне на продуктите на всички издателства. Това е изцяло в интерес на крайните потребители, тъй като би спомогнало за избирането и обучаването на учениците с по-качествени учебни материали. Същевременно, чрез провеждането на такива срещи учителите могат да направят своя избор между по-широка гама от учебници и учебни помагала и да изберат тези, които отговарят на нуждите на техните ученици. Нашите представители са публично обявени на сайтовете на издателствата и всеки би могъл да се запознае с тях, като всякакви твърдения за незаконосъобразни практики са неверни", казват трите издателства.

Те също така посочват, че не са лицензирани, поради което не провеждат обучения и не раздават квалификационни кредити.

"Това, че издателствата доставят на своите читатели помагала (не проекти на учебници) е нормална тяхна маркетингова политика имаща за цел проучване на търсенето и предлагането, разбиране нуждите на потребителите с оглед усъвършенстването на издателския продукт. Това са необходимо-присъщи дейности на издателите с оглед оптимизиране на връзката "търсене – предлагане" и проявлението ѝ на пазара. С горните действия не се пречи на конкурентите, които имат същите възможности да се заявят на пазара", посочват те.

"Учебниците и учебните комплекти за ІІ, VІ и VІІІ клас са в процес на създаване и предстои да бъдат оценени първо от специалистите, определени от МОН. Те не са преминали още първата оценка за съответствие с държавните образователни стандарти, което не се прави от учителите, а от съответните комисии на МОН. За какво нелоялно привличане на клиенти става дума в случая при положение, че дори да се промотира даден проект на учебник пред учителите, той може да не бъде оценен положително и отхвърлен още на първия етап?", се посочва в правното становище на трите издателства.

Другото голямо засегнато издателство - "Просвета"- също отрича всички обвинения, като посочва, че доставката на мостри от учебници и учебни комплекти е нормална търговска практика и така трябва да постъпва всеки издател. Според издателството с исканията си конкурентите им от "Архимед" "искат да наложат като държавен стандарт за всички издатели неспособността, нежеланието или просто некадърността да си свършиш работата като хората".

По обвиненията за безплатни обучения за учители, чрез които се рекламират техни продукти, от "Просвета" посочват, че "като сериозна обучаваща организация е инвестирала значителни средства в получаване на ISO сертификат (и то не един), привлякла е качествени лектори, включително професори от водещите наши университети".

"Да, обученията на "Просвета" в момента са безплатни за българските учители. Именно за подобни цели още преди десетилетие сме основали специална фондация – "Просвета". Защото се опитваме да запълним празнини, които би трябвало да са грижа на нашата държава", казват от издателството.

"Към читателите на "Медиапул" отправяме един простичък въпрос: Ако "Москвичът" и "Мерцедесът" са на една цена – както всъщност се получава при учебниците, Вие бихте ли искали държавата да ви задължи да си купите москвич, само защото производителят му е беден и нито може да го направи като хората, нито иска да вложи пари за реклама? Или това вече сме го гледали?", коментират още от "Просвета".

Споделяне

Още по темата

Още от Анализи и Коментари

Прави ли са да протестират превозвачи, таксита и транспортни синдикати?