Ученик с Covid носи карантина и за общувалите с него два дни преди теста

Ученик с Covid носи карантина и за общувалите с него два дни преди теста

Ученик с положителен тест за Covid-19 незабавно ще се освобождава и извежда от училище за поставяне под домашна карантина. Наред с него същото ще се случва и със съучениците му или други лица , били в продължителен контакт със заразения два дни преди появата на оплаквания или два дни преди вземането на проба за изследване по метода PCR. Това става ясно от насоки, публикувани от Столична община, които са ѝ представени от Столичната здравна инспекция.

Подлежат на карантина и т.нар. "контактни от първия ред", като се уточнява, че това са ученици от същата паралелка или деца от групата в градината. Обучението на децата ще продължи като временно ще се извършва от разстояние в електронна среда. Под карантина ще е и класният ръководител, когато случаят е в начален етап на основно образование. А също и учители и друг персонал, осъществили "незащитен контакт" със заразеното лице. За такъв се приема общуване на разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути без носене на защитна маска за лице.

Същото ще се отнася и за други ученици, осъществили незащитен контакт със заразеното лице.

48 часа дезинфекция

След освобождаване на заразеното лице се извършва продължително проветряване, влажно почистване и крайна дезинфекция на повърхностите в класните стаи и помещенията, в които е имало контакт лицето в последните 48 часа, казват още насоките.

"След това класните стаи и другите помещения може да се използват за учебни занятия или други цели, без да е необходимо прекъсване на учебния процес в тях", се добавя там.

Директорът на училището се задължава да уведоми веднага по телефон Столична РЗИ за случая, предава информация за предприетите от него мерки и предоставя по електронна поща списък с учениците и учителите, които са били в контакт с данни по предоставеното приложение, става още ясно от инструкциите.

Болни учители уведомяват директора

Учител с положителен тест за Covid-19 задължително трябва да информира директора на училището. Очаквано, инфектираният се поставя под домашна карантина, а също и лицата от първи ред, били в продължителен необезопасен контакт със заразеното лице. Отново важи правилото, че се отнася за лицата, общували със заразения 2 дни преди появата на оплаквания или 2 дни преди вземането на проба за изследване по метода PCR при безсимптомно носителство.

Контактни лица от първи ред са учениците от паралелката в начален курс, на които учителят е класен ръководител или децата от обслужваната група на детската градина. Паралелката преминава временно на дистанционно обучение.

Отново се предвижда карантина за учители и друг персонал или ученици осъществили незащитен контакт със заразеното лице на разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути. Пак следва 48-часова дезинфекция, а шефът на училището уведомява веднага по телефон Столична РЗИ за случая, предава информация за предприетите от него мерки и предоставя по електронна поща списък с учениците, децата и учителите, които са били в контакт с данни по предоставеното приложение.

Същите са и мерките, когато има положителен резултат за Covid при друг персонал в училището.

Споделяне

Още от България