Учениците от девети и десети клас ще преминават военна подготовка

Учениците от девети и десети клас ще имат по пет учебни часа годишно военна подготовка. Това е записано в Закона за въоръжените сили, който парламентът прие окончателно на второ четене.

Законът позволява и курсове по начална и специална военна подготовка за студентите от гражданските висши училища, военни академии и висши военни училища. Успешно завършилите курса полагат военна клетва, присвоява им се военно звание и се водят на военен отчет.

Законът съдържа правилата за службата на български граждани в доброволния резерв и запаса, както и предоставяне на техника за резерв и запас. На военен отчет подлежат както резервистите и запасняците, така и техниката взета в резерв или запас.

Времето, през което резервистът е на активна служба, се зачита за трудов стаж от първа категория. Резервистът получава основно и допълнително възнаграждение или част от тях пропорционално на продължителността на активната служба.

Резервистът се извиква на активна служба за подготовка в състава на военните формирования не повече от три пъти в една календарна година, като общата продължителност за годината не може да надвишава 15 календарни дни.

Те могат да бъдат извиквани на активна служба за обучение в курсове за придобиване и повишаване на квалификацията и преквалификацията не повече от веднъж на две календарни години, като общата продължителност на обучението не може да надвишава 30 календарни дни.

До края на 2014 г. резервистите трябва да са 3 500, каза пред журналисти в парламента министърът на отбраната Аню Ангелов.

Те ще служат по договор за определен срок - до пет години, като договорът може да бъде удължен при нужда. Резервистът се води на военен отчет и може да бъде извикан на активна служба в мирно време. Това ще бъде заложено и в договора. За времето, когато е извикан на активна служба, резервистът ще получава възнаграждение.

Споделяне

Още от България

Защо Сотир Цацаров подаде оставка от КПКОНПИ?