Учениците от средищните училища ще имат целодневно обучение до осми клас

Около 136 000 ученици от първи до осми клас в средищните училища ще бъдат обхванати в целодневна форма на обучение до 2014 година. Това предвижда проект за подобряване на качеството на образованието в 800-те такива учебни заведения в страната, където се обучават деца от различни населени места, където няма училища.

Проектът се финансира със 180 млн. лева от оперативната програма "Развитие на човешките ресурси" и обхваща настоящата учебна година 2011/2012 и следващите две. За изпълнението му ще бъдат ангажирани не по-малко от 4000 възпитатели и служители от средищните училища в страната, които ще бъдат обучени в новия модел за целодневна организация на обучението, обясни министърът на образованието Сергей Игнатов.

Целодневната организация на учебния процес в средищните училища включва целия образователен цикъл - задължителната подготовка, задължително-избираемата подготовка, свободно-избираемата подготовка, самоподготовката на учениците, спортните им занимания и училищното хранене.

Транспортът на учениците до средищните училище се заплаща със средства от националния бюджет.

По проекта ще се финансира и обзавеждането на класните стаи с мебели и с учебни материали, подходящи за целодневното обучение на учениците, ще се плащат и режийни разходи. Предвидено е по проекта да се измерват и образователните резултати на учениците от средищните училища

От държавния бюджет сега се финансира целодневната организация на учебния процес за учениците от първи и втори клас, а от новата учебна година ще бъдат обхванати и децата в трети клас.

Задължително е всички училища да предлагат целодневна организация на учебния процес, но учениците и родителите решават дали да я изберат.

Споделяне

Още от България