Учениците от V, Х и ХІ клас се връщат в училище

Тези от VІІ, VІІІ и ХІІ клас се връщат у дома за дистанционно обучение

Учениците от V, Х и ХІ клас се връщат в училище

Учениците от V, Х и ХІ клас се връщат отново в училище, а тези от VІІ, VІІІ и ХІІ ще се обучават дистанционно у дома.

Учениците в големите градове учат на ротационен принцип от по две седмици от 4 февруари присъствено.

След две седмици се очаква да се върнат в клас учениците от VІ, ІХ и отново ХІІ клас.

В коридорите и в клас учениците трябва да са с маски, шаловете и шлемовете вече не са позволени.

Противоепидемичните мерки в училищата са строги. Денят започва с инструктаж на учениците, които се връщат в клас, като им се припомнят противоепидемичните мерки.

Децата задължително преминават през мерене на температурата на входа на учебното заведение.

Учебният процес е организиран така, че да не се смесват потоците.

Извършва се постоянна дезинфекция. Преди учениците да дойдат на училище се почистват всички повърхности. В голямото междучасие отново има щателна дезинфекция, както и след като приключат учебните часове.

Споделяне

Още от България

Как оценявате българската позиция за кризата около Украйна?