Учениците оценяват най-високо строгите, но справедливи учители

Учениците оценяват най-високо строгите, но справедливи учители. Това показват резултатите от проект в столичното 31-о СОУ с изучаване на чужди езици "Св.Климент Охридски", реализиран в партньорство с училище "Тисдейл" - Бърнард Касъл, Великобритания.

В рамките на инициативата, започнала през септември миналата година, над 500 ученици между 7 и 12 клас в СОУ "Св.Климент Охридски" са попълнили анкетни карти, в които дават оценки и препоръки за учебния процес. Целта на проекта е да се подобри качеството на обучението чрез самооценка на училищата.

Директорът на училището Нели Костова посочи, че децата са давали зрели и интелигентни оценки, като най-често срещаните препоръки били за повече практически занимания и лабораторни упражнения.

Според Пол Харисън, експерт в проекта от британска страна, чрез самооценката на училищата във Великобритания значително се е повишил образователният процес в страната. Той каза, че през септември миналата година 24 български учители и директори са били поканени във Великобритания, за да се запознаят с английския опит на място.

Проектът "Управление на промяната в училище" се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Споделяне

Още от България