Учениците получават половин отсъствие до 20 минути закъснение за час

Учениците получават половин отсъствие до 20 минути закъснение за час

Закъсненията на учениците за часовете се отчитат по нов начин от края на октомври. Закъсненията до 20 минути от началото на часа вече се смятат като половин отсъствие. Преди, ако ученикът влезе в час до 15 минути след началото му, получаваше една трета неизвинено отсъствие.

Промяната е записана в Наредбата за приобщаващото образование, която е в сила от около месец.

Освен това отсъствията вече не се разделят на извинени и неизвинени, а на такива по уважителни причини и такива по неуважителни. Уважителните причини са медицински или участие в мероприятия извън училище като състезания, конкурси, олимпиади, фестивали, концерти и други, по заявление на родителя. В последния случай при три дни отсъствие заявлението е до класния ръководител, а при до седем дни - до директора на училището.

Споделяне

Още от България

Прави ли са да протестират превозвачи, таксита и транспортни синдикати?