Училища ще могат да правят онлайн часове и в нормална обстановка

Предучилищната става задължителна за 4-годишните, през грипните и дървени ваканции ще се учи от вкъщи

Сн. БГНЕС

До 20 на сто от учебните часове ще могат да се провеждат онлайн и в нормалното учебно време. Тази възможност ще може да се използва за обучението след VI клас и то само от някои от училищата – тези с проекти за иновации.

Предложението е на Министерството на образованието и науката и е част от промените в Закона за предучилищното и училищното образование, внесени за обсъждане и гласуване в парламента.

Виртуалното обучение ще е въпрос на желание на училищата и въвеждането му ще се контролира от министерството. Идеята е в училища, в които се учи на две смени, така да се позволи първият час да започва по-късно, а не в 7.30 часа, какъвто е масовият случай. За целта един от часовете ще може да бъде проведен дистанционно във времето за подготовка вкъщи – например между 16 и 18 часа. Частичното дистанционно обучение ще е въпрос на организация на работата в самото училище и ще е по решение на ръководството, обясни министърът на образованието Красимир Вълчев.

То няма да се прилага в образователни институции, в които има много деца от уязвими групи, тъй като практиката по време на въведеното заради коронавируса дистанционно обучение показва, че в тези училища най-малко деца учат, ако не са на място в клас.

"Обучението в електронна среда не отменя присъственото обучение, а го допълва. То е аварийна алтернатива на присъственото обучение и може само да го допълва в нормална ситуация", обясни Вълчев.

Той каза още, че предложените законови промени регламентират и ученето от разстояние по време на грипни и дървени ваканции. В бъдеще те вече няма да са загубено за образованието време. Виртуално в класната стая ще могат да са и ученици, на които им се налага да отсъстват от училище заради болест. Това ще е възможно в ситуации, в които децата не могат да отидат на училище, но са в добро ментално състояние – например отсъстват заради счупен крак. В този случай те ще могат да "присъстват" в клас посредством виртуална класна стая, а в същото време учителят ще води урока за останалите деца на място в училището.

Същата формула ще се прилага и ако се налага детето да пътува заради семейни ангажименти, които все пак му позволяват да учи дистанционно.

Задължителна предучилищна за 4-годишните

Законовите промени регламентират и въвеждането на задължително предучилищно образование от 4-годишна възраст. Намерението за тази промяна е от години, а в края на 2019 година беше обявено, че през тази година то ще стане факт. В окончателния проект на промени в закона обаче се предлага крайният срок за въвеждане на задължителната предучилищна за 4-годишните да се удължи с една година. Вместо първоначалното намерение това да стане до учебната 2022/2023 г., във внесения в парламента проект е поставен краен срок 2023/2024 г.

Задължителното предучилищно образование няма да промени начина, по който и в момента се обучават децата в детските градини. Образованиоето там ще продължи да се осъществява основно чрез игри. Въвеждането на по-ранно задължително образование цели да се намали броят на децата, които в последствие отпадат или изостават в училище. Проучванията показвали, че риск за преждевременно напускане на образованието има основно за деца от семейства, в които не се говори български и липсва отношение към образованието. Предучилищното образование от по-малка възраст щяло да помогне за преодоляването на някои от негативните последици от тези фактори.

За разлика от задължителната предучилищна за 5-годишните, тази за по-малките деца ще може да е само в детските градини. За това общините ще могат да решат кога точно да въведат задължителната градина за 4-годишните, а това ще зависи от възможността за осигуряване на места за всички деца в забавачките. "Очаквам само Столична община да се включи по-късно – след първата година. Това вече е тяхно решение", заяви Вълчев. Според него от местната власт в София декларирали, че и в момента могат да осигурят места за всички 4-годишни в градините, въпреки че всяка година хиляди деца остават извън забавачките. Според Вълчев обаче въвеждането на задължителната предучилищна за по-малките деца ще измести проблема с местата към 3-годишните. За това той смята, че Столичната община ще изчака с въвеждането на промяната.

Вълчев припомни, че за преодоляване на недостига на места в градините, правителството подготви програма за финансиране на строителството и пристрояването на детски градини. Тя е тригодишна, а бюджетът ѝ е по 70 млн. лева на година. Част от средствата са за изграждане и разширение на училища, за да може да се мине към една смяна на обучение. Парите ще отидат основно в големи общини, както и в населени места, в които има деца, но няма градини.

Контрол над настоятелствата

Промените в закона въвеждат и регламент за контрол на училищните настоятелства. Средствата, които се набират чрез тях от наеми, извънучебни дейности и други, ще трябва да отиват за училището. Имало случаи те да се използват изцяло за възнаграждения на хората от настоятелството и парите да не постъпват в образователните институции, обясни Вълчев.

Промените предвиждат още при закриване на училища земите, които те притежават, да се прехвърлят към образователните институции, които наследяват дейността. В момента тази собственост отива в общинския поземлен фонд, а имало доста училища, получили като дарение земи в миналото.

Споделяне

Още по темата

Още от България