Училищата с отделно финансиране за режийните си разходи

Училищата с отделно финансиране за режийните си разходи

Финансирането на училищата през 2018 година няма да зависи само от броя на децата и учениците, а и от броя на паралелките, от спецификата на региона, в който се намира училището, а в по-дългосрочен период – и от качеството на образователния процес. Това реши правителството в понеделник при приемането на стандартите за делегираните от държавата дейности. В стандартите и в бюджета за следващата година са заложени комплексни мерки и действия, гарантиращи равен достъп до качествено образование чрез осигуряване на безплатен транспорт на децата и учениците и целодневна организация на учебния ден в средищните училища; допълнително финансиране на защитени училища и детски градини.

Занапред режийните разхои на училищата като осветление и отопление, които не зависят от броя на децата, ще бъдат изведени като отделен стандарт за издръжка с отделно финансиране, а няма да са както досега – част от общия, обясни председателят на образователната комисия в парламента Милена Дамянова на изнесено заседание на комисията във Велико Търново.

Дамянова посочи още, че ще бъдат насочени пари и към училищата с концентрация на деца от уязвими групи, за да бъдат назначавани медиатори, които да помагат за връщането на децата към образованието, а учителите да могат да работят повече индивидуално с децата. 12% процента допълнително ще получат училищата в отдалечени райони. Над 35 милиона лева са за обхвата на деца от уязвимите групи.

От следващата година и осмокласниците ще могат да получават стипендии. Заложени са осем милиона лева в бюджета за заплати на педагогически съветници и психолози във всяко училище, като мярка за превенцията срещу агресията.

"Заложени са 8 милиона лева в бюджета, за да можем да имаме педагогически съветници и психолози в училищата, които да бъдат в подкрепа на учителите за работа не само, когато настъпи криза, но и много преди това", коментира Милена Дамянова.

В професионалното образование децата вече ще могат спокойно да си избират гимназия, в която да учат професия без да се притесняват родителите за транспортните разходи. Разширява се възможността за покриване на пътните разходи на учениците, които пътуват не просто до най-близкото училище, а до професионалната гимназия, която е избрана.

За 2018 г. в сферата на социалните услуги стандартите са променени диференцирано, като за специализираните институции за предоставяне на социални услуги те са увеличени със 7%, с изключение на домовете за стари хора, където увеличението е с 10 процента. За социалните услуги, предоставяни в общността, увеличението на стандартите е в границите от 5% до 13%, като за центровете за социална рехабилитация и интеграция увеличението е с 13%, а за защитените жилища – с 8 на сто.

В сферата на културата за 2018 г. стандартите за регионалните библиотеки и за читалищата са увеличени с 14 процента. Въвежда се единен разходен стандарт за всички музеи и художествени галерии с регионален характер, независимо от субсидираната численост.

Споделяне

Още от България