Училищата в далечни и малки общини с повече пари от бюджета

Училищата в далечни и малки общини с повече пари от бюджета

Повече средства от държавния бюджет ще получават училищата и детските градини в отдалечени общини в региони като Северозапада, Родопите, Странджа-Сакар, както и такива в малки погранични райони. Това решиха министрите, които приеха нова наредба за финансиране на институциите от предучилищното и училищното образование.

Новият модел беше анонсиран преди месеци и реално част от него вече се прилага при разпределянето на парите за училищата и детските градини за 2018 г. С него се слага край на делегираните бюджети, които зависеха само от броя на децата в училището или градината, който се умножаваше по общ за цялата страна стандарт на издръжка. Сега при определянето на стандарта се вземат допълнителни критерии като отдалеченост на училището от големи градове и обучение на деца от уязвими групи и парите за един ученик се увеличават.

По новия механизъм трябва да бъдат разпределени допълнителните 90 млн. лева към парите за делегираните бюджети за тази година. Реално 55 млн. лева от тях вече са разпределени. Остава това да се случи за други 35 млн. лева. Те са за увеличение на заплатите на учителите, които работят с уязвими групи или преподават по приоритетни професии.

Повече пари заради отдалечеността си ще получават образователните институции в 112 общини. Средствата отгоре ще са диференцирани според броя на жителите и отдалечеността от град с над 100 000 души население или от областен център. Колкото по-малки и по-отдалечени са общините, толкова повече пари допълнително получават за всяко дете в училище или детска градина. Целта е увеличение на заплатите на преподавателите и задържането им в тези обезлюдяващи се райони.

Въвежда се и механизъм, чрез който се осигуряват допълнителни средства за работа с деца и ученици от уязвими групи. Разпределянето на тези пари ще се определя от образованието на родителите. Най-голямо увеличение по този показател ще получат образователни институции, в които над 60% от децата са с родители с основно образование или в които над 50% от децата са от семейства с начално и по-ниско образование. В тези категории ще попаднат основно училища от райони с етнически малцинства и слабо икономическо развитие.

Допълнителното финансиране за обучението на тези деца се обяснява с това, че с тях се работи по-трудно, а и те са най-застрашени от отпадане от образователната система. За това и в такива училища ще е възможно да съществуват паралелки под определения минимум за брой деца. За класовете от І до ІV той е 16 ученици, а за по-горните класове - 18.

Същото изключение ще се прави и за обучението по търсени на пазара на труда професии. За такива са определени 55 специалности от 12 професионални направления като машиностроене, металообработване и металургия, електротехника, енергетика, хранителни технологии, строителство, пътностроителна техника, стругарство и др.

По новите критерии парите за някои общини нарастват с с до 30%.

Споделяне

Още по темата

Още от България

До какво ще доведе изискването за "зелените" сертификати?