Учителите пак ще могат да гонят ученици от час

Учителите пак ще могат да гонят ученици от час

Учителите отново ще могат да гонят от час онези ученици, които пречат на обучението, предвижда проект на Закон за училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка. Родителите пък ще имат право на до 8 часа отпуск, за да се явят в училище при необходимост. Директорите ще им издават удостоверение, че са посетили училището.

Проектозаконът беше представен в понеделник от министъра на образованието и науката Даниел Вълчев пред директори в Банкя. Ако документът мина парламентарното одобрение преди лятната ваканция, то новите разпоредби ще могат да се задействат от следващата учебна година през септември.

Отстранените от час ученици обаче няма да имат правото да напускат сградата на училището и ще трябва да останат до края на часовете. Отговорността за тях ще е на директорите.

За провиняващите се системно ученици ще има наказания, включващи извършването на

дейности в полза на училището, извън времето за обучение. Подобни мерки има в много образователни системи, обясниха от просветното ведомство.

В проекта е записано, че в училището няма да се допуска ученик или учител, който се яви в облекло, което не съответства на "положението на ученик или учител и на добрите нрави". Твърде разтегливото понятие обаче може да породи проблеми с ученици, които подчертават индивидуалността си с атрактивни прически и облекла.

Въвежда се и оценка за поведение на ученика, като при системни нарушения от негова страна тя ще бъде понижавана с една степен. Тази оценка ще се съгласува с родителските асоциации.

Предвижда се оценката “пет“ за поведение да е най-ниската. При писането на законопроекта е имало предложения оценката да бъде от две степени, като едната от тях да бъде свързана с намаляването на поведението.

Оценката за поведение ще може да се поправи в края на срока или всяка година и ще бъде вписвана в характеристиката на ученика, обясни зам.-министърът на образованието Кирчо Атанасов. По думите му за определен брой неизвинени

отсъствия на учениците са предвидени парични глоби за родителите. Тепърва обаче ще се уточнява за колко неизвестни ще се налага санкцията.

В края на всяка година ще се изготвя и характеристика за учениците.

Въвежда се и задължителна подготвителна година преди децата да постъпят в първи клас. Учащите до четвърти клас няма вече да бъдат оставяни да повтарят годината, като за изоставящите деца са предвидени допълнителни часове.

Учениците ще завършват основното си образование след VІІ клас, а не както беше досега след VІІІ. Така има реалната възможност сегашните шестокласници да завършат по новата система. Следващият образователен етап ще е от VІІІ до Х клас, като след това ще има външно оценяване и децата, които искат да напуснат училище могат да направят това. Оценките от тези изпити ще се записват като текущи, ако ученикът продължава до ХІІ клас, а ако реши да се премести в друго училище, те ще бъдат балообразуващи.

Последният етап – до ХІІ клас, ще е за профилирана и професионална подготовка.

Новият законопроект предвижда още директорите да имат петгодишен мандата, като няма ограничение за броя на мандатите, които ще изкарат в едно училище.

Споделяне

Още по темата

Още от България