Учителските заплати се увеличават със задна дата

Правителството увеличи със задна дата учителските заплати в средното образование и обслужващите звена, финансирани от министерствата на образованието и науката, на културата, на земеделието и горите, Държавната агенция за младежта и спорта и общините. С 4 на сто се вдига средномесечното им възнаграждение от 1 януари, реши кабинетът на редовното си заседание в четвъртък.

Друга промяна дава възможност служителите в звената за управление на финансова помощ от ЕС да получават месечно допълнително възнаграждение в размер на основната заплата. Така ще се стимулира усвояването на предприсъединителната финансова помощ от ЕС.

Министерският съвет утвърди и други изменения в средните месечни брутни заплати на организациите, финансирани от държавния бюджет. Те са наложени от  промени във функциите и числеността на персонала в тях, утвърден с нормативен акт, в сила от 1 януари 2006 г. За останалите бюджетни организации се запазват достигнатите към 31 декември 2005 г. равнища на средните месечни заплати.

Споделяне

Още от България

Одобрявате ли новия правителствен план за справяне с Covid?