Учителските заплати се увеличават със задна дата

Правителството увеличи със задна дата учителските заплати в средното образование и обслужващите звена, финансирани от министерствата на образованието и науката, на културата, на земеделието и горите, Държавната агенция за младежта и спорта и общините. С 4 на сто се вдига средномесечното им възнаграждение от 1 януари, реши кабинетът на редовното си заседание в четвъртък.

Друга промяна дава възможност служителите в звената за управление на финансова помощ от ЕС да получават месечно допълнително възнаграждение в размер на основната заплата. Така ще се стимулира усвояването на предприсъединителната финансова помощ от ЕС.

Министерският съвет утвърди и други изменения в средните месечни брутни заплати на организациите, финансирани от държавния бюджет. Те са наложени от  промени във функциите и числеността на персонала в тях, утвърден с нормативен акт, в сила от 1 януари 2006 г. За останалите бюджетни организации се запазват достигнатите към 31 декември 2005 г. равнища на средните месечни заплати.

Споделяне

Още от България

Одобрявате ли решението за частичен локдаун?