Учителските заплати в ЕС намаляват, България е сред изключенията

Учителските заплати в ЕС намаляват, България е сред изключенията

Все повече европейски държави намаляват или замразяват учителските заплати като България е сред малкото страни, където се наблюдава увеличаване на доходите на преподавателите с три процента за периода 2011-2012 г., Въпреки това учителските заплати у нас все още са сред най-ниските в ЕС. Това сочат данни на Европейската комисия, оповестени в петък.

Заради икономическата криза, 16 европейски държави са намалили или замразиха учителските заплати. По данни на доклада, най-засегнати от бюджетните ограничения и мерките за икономии са преподавателите в Ирландия, Гърция, Испания, Португалия и Словения.

 

Възнагражденията на учителите в Кипър, Естония, Франция, Унгария, Италия, Латвия, Литва, Великобритания, Хърватия и Лихтенщайн са намалели слабо или са останали непроменени. В Чехия, Полша, Словакия и Исландия растат от средата на 2010 г. насам, а заплащането в Румъния почти се е изравнило със заплатите от времето преди кризата.

 

Докладът показва, че от средата на 2010 г. насам икономическата криза се е отразила неблагоприятно върху заплащането на учителите. Все повече държави намаляват заплатите и възнаграждения за неработни дни или премиите. В Гърция основните заплати на учителите са намалени с 30 на сто и не се изплащат премии за Коледа и Великден.

 

В Ирландия заплатите на новоназначените учители са намалени с 13 на сто през 2011 г., а възнаграждението на учителите, назначени след 31 януари тази година, е намаляло с още 20 процента, тъй като са премахнати парите за квалификация. В Испания заплатите на учителите и на другите служители в обществения сектор са свити с около 5 на сто през 2010 г. и оттогава не са съобразявани с инфлацията. Подобни мерки са въведени и в Португалия, отбелязва ЕК.

 

В Европа максималното възнаграждение на най-опитните преподаватели обикновено се равнява на две минимални заплати за новопостъпващи преподаватели. Учителските организации се опасяват, че е възможно младите хора да загърбят професията, защото за да се достигне този максимален размер, са необходими средно 15-25 години стаж.

 

Въпреки че учителските заплати при постъпване на работа не са особено привлекателни, в много европейски държави повечето учители се доближават до официалния максимален размер на заплащане в сектора, като се вземат предвид възнагражденията за допълнителни отговорности или извънреден труд. Например в Латвия нетното им възнаграждение е почти два пъти по-голямо от максималната основна заплата. В Дания, Литва, Полша, Словакия, Финландия, Англия и Уелс нетното възнаграждение също надвишава максималната основна заплата, след като се начислят и добавките.

 

До известна степен това може да се обясни с факта, че относително голям дял от учителите са в по-напреднала възраст. В някои държави няма достатъчно учители и има опасения заради застаряването на преподавателите.

 

Независимо от твърденията на всички държави, че си поставят като основен приоритет повишаването на постиженията на учениците и студентите, едва половината от проучените в доклада страни предоставят на учителите допълнителни възнаграждения за добри преподавателски резултати или високи резултати на учениците (България, Чехия, Дания, Естония, Гърция, Латвия, Унгария, Австрия, Полша, Румъния, Словения, Финландия, Швеция, Великобритания - Англия, Уелс и Северна Ирландия, както и Турция).

Споделяне

Още от Европа

Защо Слави Трифонов скри имуществото си?