Удължава се проучването на залежи от нефт и газ край Враца

Удължава се проучването на залежи от нефт и газ край Враца

С повече от година се удължава срокът за проучване на възможността за експлоатация на стари залежи от нефт и газ край Враца, реши правителството на редовното си заседание в сряда.

Ирландската фирма "Мизия ойл енд газ", която има разрешително за проучването в "Блок 1-7 Търнак", получава още 399 дни за да приключи работата си, която е била забавена от административните процедури по прехвърляне на права и задължения във връзка с изследването.
 
Находищата са разположени на територията на областите Плевен и Враца.

Договорът за търсене и проучване на "Мизия ойл енд газ" изтича до февруари 2019 г. Сега в рамките на месец министърът на енергетиката Теменужка Петкова трябва да подпише допълнително споразумение с "Мизия ойл енд газ (България)“.

Освен блока "Търнак", ирландската компания проучва за нефт и газ терените "Блок 1-10 Ботево" (обл. Враца и Монтана), "Блок 1-5 Деветаки" (обл. Ловеч, Плевен и Габрово), и "Блок 1-9 Мизия". В четирите блока тя се ангажира да инвестира над 9,3 млн. евро за проучвателните дейности, а 125 000 евро да бъдат вложени в екодейности,

Кабинетът реши още да удължи с 12 години концесионния договор с фирмата "Илинденски мрамор“ ООД за добив на баритна суровина от находище "Тевни дол“, намиращо се в община Благоевград. Договорът е сключен през 2004 г. за срок от 12 години, но добив така и не е започнал поради неполучаване от дружеството на всички необходими за това документи.

Сега обаче освен, че удължава срока за експлоатация, кабинетът разрешава и увеличение на концесионната площ от 2.5 дка на 3,7 дка, като се включват и терени, необходими за осъществяване на добива. Концесионният договор ще бъде приведен в съответствие с променената Наредба за принципите и методиката за определяне на концесионното възнаграждение за добив на подземни богатства.

Варненското дружество "Пътища и мостове“ ЕООД пък беше определено за концесионер на добива на строителни материали – варовици, доломитни варовици и алевритови мергели, от находище "Капу баир“. Кариерата се намира в землищата на селата Партизани и Лопушна, община Дългопол, и на с. Трънак, община Руен.

На база количествата на утвърдените запаси и ресурси и предвидения средногодишен добив, концесията се предоставя за срок от 35 години. За този период се очакват постъпления от концесионни плащания в размер на близо 500 хил. лв., без ДДС. По закон тези приходи постъпват в държавния бюджет и в бюджета на общините по местонахождение на концесионната площ. За осигуряване на производствената си дейност кандидат-концесионерът предвижда инвестиции за 1,8 млн. лв., съобщава правителствената информационна служба.

Определени са и титулярите на две разрешения за проучване на възможностите за добив строителни материали. В срок от една година "Интерпром“ ЕООД и "Ескана” АД ще оперират в площите "Подгоре“ в област Видин и "Водажия” в област Варна. Инвестициите, които ще направят, са съответно 50.4 хил. лв. и 34.4 хил. лв. Проучвателните дейности ще се извършват за сметка на титулярите на разрешенията, при спазване на ограниченията на законодателството, заплащане на нормативно определените такси и представяне на съответните банкови обезпечения.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес

До какво ще доведе изискването за "зелените" сертификати?