Удължава се срокът за кандидатстване по програмата "Заедно в час"

Удължава се срокът за кандидатстване по програмата "Заедно в час"

В резултат на високия интерес от училища към учители по програмата за професионално и лидерско развитие на фондация "Заедно в час", организацията обявява допълнителни 16 дни за кандидатстване за нови участници. До 10 април всички желаещи да се включат в новия випуск учители по програмата могат да подадат кандидатурите си на сайта.

Целта е да се отговори на максимален брой заявки за учители от училищата в страната.

От септември 2018 г. новите участниците ще преподават две години в училища партньори на организацията в някой от следните региони – Велико Търново, Враца, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Разград, София-град, София-област и Стара Загора. Избраните учители ще минат интензивна подготовка през лятото, както и допълнителни обучение през двете години, в които ще преподават. Те ще им помогнат да развиват умения както за работа в класната стая, така и за продължаване на кариерното им развитие с фокус върху образованието. Възпитаници на програмата се реализират като преподаватели и училищни лидери, както и в сферите на социалното предприемачество и образователните политики.

За кандидатстване не е нужен предишен преподавателски опит, нито предварително придобита професионална квалификация учител. Необходима е завършена бакалавърска степен (до 15 септември 2018 г.) и нагласа, че всяко дете може да постигне успех и заслужава качествено образование. Участниците, които нямат квалификация учител, ще преминат специализирано обучение в университет партньор на организацията и ще придобият правоспособност за преподаване при завършване на програмата.

До 13 април продължава и кампанията за училища партньори на "Заедно в час", като училищата могат да попълнят своите заявки за нови учители за учебната 2018/2019 г. през интернет страницата на фондацията.

В момента над 160 учители по програмата на "Заедно в час" преподават в 80 партньорски училища.

"Заедно в час" е създадена по инициатива и с финансовата подкрепа на фондация "Америка за България" и е част от глобалната мрежа за равен достъп до качествено образование Teach For All.

Споделяне

Още от България