Удължава се срокът за модернизация на предприятия с европари

Срокът за технологичната модернизация на български предприятия с европари по оперативна програма “Конкурентноспособност“ се удължава, съобщиха в петък от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. За малките и средни предприятия се дават още шест месеца, а на големите – девет.

Това е възможно преди да бъдат преведени на Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) 199 млн. евро по инициативата “Джереми“. Това са част от решенията, които взе Комитетът за наблюдение на програмата на последното си заседание.

Сроковете по тези процедури изтичаха в средата на 2010 г, а досега условие за удължаването им беше ЕИФ да получи средствата по “Джереми“. След решението на Комитета за наблюдение то вече е налице.

С шест месеца ще се удължи и срокът за изпълнение на договорите за внедряване на иновативни решения, продукти и услуги.

Мониторинговият комитет е обсъдил и приел общи критерии за избор на операции по процедурата за подкрепа на предприятия и кооперации на хора с увреждания. По нея ще могат да кандидатстват за финансиране специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания, които са вписани в регистъра на ресорната агенция.

Одобрени по принцип са и критериите за избор на операции по процедурата за създаване на фондове за рисков капитал, които инвестират в малки и средни предприятия.

Споделяне

Още от Бизнес

Какво очаквате от президента Радев през неговия втори мандат?