Удължен е срокът на заема за разширение на порт Бургас

С две години и шест месеца бе удължен срокът за усвояване на средствата по японския заем за разширение на пристанище Бургас. До декември 2007 г. ще може България да ползва средствата, предвижда одобреният от правителството в четвъртък проект на Споразумение за изменение на Споразумението за заем между Задграничния фонд за икономическо сътрудничество, Япония, и България.

Министрите на транспорта и съобщенията и на финансите са упълномощени да проведат преговори с JBIC - Банка за международно сътрудничество, Япония, за сключване на споразумението при условие на последваща ратификация, както и за целево използване на 175 милиона японски йени от средствата за непредвидени разходи по него, във връзка с по-рано направените промени в договора за строително-монтажните работи.

До края на юни тази година Министерството на транспорта и съобщенията ще изготви подзаемно споразумение с НК "Пристанища" и "Пристанище Бургас" ЕАД, в което ще бъде определен редът и начинът, по който ще бъдат акумулирани средствата за обслужване на заема.

Удължаването на заемното споразумение се налага заради срока, в който, по предварителна експертна оценка, проектът ще бъде приключен - декември 2007 г. Тогава ще бъде завършено драгирането на подходния канал, което ще бъде финансирано с български средства. Крайният срок за завършване на Терминал 2А е юли тази година, а за построяване на нов източен вълнолом - юли 2006 г. Приключването на строително-монтажните работи се очаква към края на юли 2007 г.

Споделяне

Още от Бизнес