Удължена учебна година в 303 училища

Синдикатът "Образование" настоява всички да се върнат в клас и да няма външно оценяване за ІV клас

Удължена учебна година в 303 училища

Триста и три училища ще имат удължена учебна година, тъй като са се възползвали от предоставената от просветното министерство възможност да се занимават с проектни дейности в продължение на три седмици вместо да преподават учебния материал. В останалите около 80 на сто от учубните заведения, където се е учило нормално, няма да се налага това, заявиха от Синдикат "Образование" към КТ "Подкрепа" в петък. Профсъюзът също така настоява всички ученици да се върнат в клас, а при случаи на заразени с коронавирус да се подхожда диференцирано. Искат също така да отпадне външното оценяване за четвъртокласниците.

"Относно спекулациите за удължаване на учебната година, следва да се изясни, че в края на 2020 г., МОН даде възможност училищата по желание да се занимават с "проектни дейности", вместо да преподават учебния материал. Това решение не беше обсъдено със социалните партньори, следователно не беше най-добрата стратегия. 303 училища, които избраха три седмици да не учат през миналата година, разбираемо ще бъдат с удължена учебна година, за да предадат целия учебен материал. Затова на учениците от първи до трети клас се осигуряват три, а на останалите до четвърти клас - две учебни седмици, за преподаване на пропуснатия учебен материал, което се отнася за тези 303 училища", посочват от синдиката.

Останалите, близо 80 процента от училищата, които са учили без прекъсване, следва да завършат в срок преподаването на учебния материал. Раздаването на бележниците на тези ученици, по решение на Педагогическия съвет може да се случи с приключване на часовете по училищния учебен план или в деня, следващ това завършване. За тях са възможни компесаторни дейности за преодоляване на дефицити и допълнителни занимания по интереси, които не са задължителни, но могат да се организират по преценка на училището, допълват от профсъюза.

"Синдикатът "Образование" ще следи стриктно и ще предприема дисциплинарни производства към училищни директори и началници на РУО, които се опитват да удължават учебното време извън горецитираните от МОН хипотези. "Учениците учиха упорито при по-трудни и специфични условия и не е добро педагогическо решение насилствено да им се отнема от ваканцията", се казва в позицията на профсъюза.

Според него е крайно време всички ученици да се върнат в училище и при поява на заразени ученици или персонал да се прилага диференциран подход.

В позиция от синдиката за завършването на учебната година се казва още, че "за съжаление, учениците от V до ХІІ клас, които учиха предимно в обучение в електронна среда от разстояние, бяха жертва на ситуацията, като бяха лишени от възпитателната роля на социалните контакти с учители и ученици, бяха в плен на политически решения, а психологическите и физически вреди ще се поправят с месеци и години".

Синдикатът отбелязва, че Министерството на образованието и науката (МОН) не се е произнесло дали да се вслуша в предложението да преосмисли трудността на матурите и националното външно оценяване, за които засега решението е да се провеждат в редовна форма, без редуциране на учебния материал. Според него не е късно и трябва да се отмени националното външно оценяване в четвърти клас. Това е мнението и на близо 90 процента от участвалите в проучването на синдиката.

Споделяне

Още от Бизнес