Удължени са сроковете за продажбата на БМФ

Удължени са сроковете за продажбата на БМФ

Агенцията за приватизация удължи в понеделник сроковете в предварителния етап на конкурса за продажбата на 70 на сто от капитала на Параходство “Български морски флот” (БМФ). Това се прави заради големия брой закупени конкурсни документации. Друга причина са двата неработни дни - 6 и 7 септември 2007 г., които допълнително намаляват времето, в което кандидатите могат да подготвят и представят необходимите документи за доказване съответствието им с предварителните квалификационни изисквания.

Този срок изтичаше на 10 септември, сега потенциалните купувачи имат време до 24 септември 2007 г. Съответно се изместват и останалите процедури, като приватизационното ведомство ще каже до 19 октомври дали допуска съответния претендент до етапа за подаване на оферти, като тогава ще издаде и сертификати за регистрация на одобрените кандидати. В същия срок ще могат да се купуват информационни меморандуми на дружеството. До 24 октомври участниците ще могат да получават допълнителна информация за БМФ. Предварителни оферти ще се приемат до 14.00 часа на 8 ноември 2007 г., вместо предвидения преди това срок бе 18 октомври.

23-ма кандидати купиха документация за участие в конкурса, като един от тях – "Нейви консулт", който играел за консорциум от крупни корабособственици и оператори, обяви, че се оттегля заради кратките срокове за подготовка на офертите.

Споделяне

Още от Бизнес