Удължено е търсенето на нефт и газ в блок "Хан Аспарух"

Удължено е търсенето на нефт и газ в блок "Хан Аспарух"

Правителството даде допълнителни четири месеца и половина на фирмата "Тотал Е&П" за провеждането на дейности по търсенето и проучването за наличие на нефт и газ в дълбоките води на Черно море в блок  "1-21 Хан Аспарух“. Това е решило правителството на редовното си заседание в сряда, съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет.

Петгодишното разрешително на компанията изтича на 13 септември 2017 г. като тя има право да поиска общо три удължавания на срока му – два пъти с по две години и веднъж с една. Защо е поискала толкова кратък срок не става ясно, но запознати твърдят, че това е стратегически ход за подготовка на по-нанатъшната дейност в Черноморския шелф.

От френската "Тотал", която проучва терена заедно с австрийската "О Ем Ви" и испанската "Репсол", през октомври 2016 г. обявиха, че са открили нефт при извършения от тях сондаж в "Хан Аспарух", но повече подробности не бяха дадени.

Титулярът на разрешителното по инвестиционна програма трябва да извърши още един сондаж в терена, за да може неговите резултати да дадат допълнителна яснота за състоянието на потенциалните запаси на нефт или на природен газ и дали е търговски изгоден добивът на енергийните ресурси.

Засега не е обявено от компанията дали възнамерява да извърши втория сондаж през тази година или ще се искат допълнителни удължавания. Подготовката на един сондаж обаче трае около осем месеца, а според запознати това няма да стане през тази  година, тъй като не са предвидени средства в бюджета на компанията за 2017 г.

От "Тотал Е&П" заявиха, че ще продължат да изпълняват минималната работна и инвестиционна програма, както е по договор.

На заседанието си в сряда кабинетът взе решения и по няколко концесии.

Такава бе предоставена на "МЛ-Консулт-2009“ ЕООД, която в продължение на 25 години ще има право да добива пясъци и чакъл от находище "Пладнището“ в община Искър, област Плевен. Инвестицията за целия срок надхвърля 200 000 лв, а очакваните концесионни плащания в бюджета ще са над 495 000 лв. за периода на договора.

Концесия за добив на скалнооблицовъчни материали от находище "Кошарите“, участък "Запад“, край мездренското село Върбешница, беше дадена на "Токсан“ ООД. Планираните инвестиции за 35-годишния срок на концесията са 596 000 лв., а концесионните такси ще достигнат 2.3 млн. лв.

Удължен е и концесионният договор за добив на строителни материали от софийското находище "Рудината“ (участък „Ремо“), който ще се извършва от "Холсим кариерни материали Рудината“ АД - правопремник на концесионера "Ремонтстрой НД“ ООД.

Одобрено е и изменение на концесионния договор за добив на подземни богатства от находище "Аламура“ (община Стара Загора). Концесионерът ще е длъжен всяка година да отчислява сума, представляваща 1/15 част от разликата между стойността на актуализирания цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи и сумата по специалната банкова сметка за обезпечаване изпълнението на задълженията, свързани с ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, набрана за изтеклия 10-годишен срок на концесията.

"Каолин" получи десетгодишно удължаване на концесията за добив на каолинова суровина и кварцов пясък от находище "Вятово“, където все още има запаси. Дружеството обаче вече ще плаща концесионната такса по новите правила за определяне на размера на възнаграждението за държавата.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес

Прави ли са да протестират превозвачи, таксита и транспортни синдикати?