Удръжките по наложени запори на пенсии са с нови размери

Удръжките по наложени запори на пенсии са с нови размери

С промени в Гражданския процесуален кодекс (ГПК) са променени критериите за определяне на размерите на удръжките по наложени запори върху доходи.  Заради това и във връзка с новите минимални размери на пенсиите, в сила от 1 октомври 2017 г., са определени нови размери на удръжките по наложени запори върху пенсии, считано от 1 ноември 2017 година, съобщиха от НОИ.

Според новите критерии в ГПК удръжките се определят в зависимост от размера на получавания от пенсионера доход от пенсии и добавки, който се съотнася към минималната работна заплата за страната.

При размер на пенсията между минималната работна заплата и двукратния размер на минималната работна заплата се удържа една трета част, ако лицето е без деца, и една четвърт част, ако е с деца, които издържа.

При размер между двукратния размер на минималната работна заплата и четирикратния размер на минималната работна заплата се удържа една втора част, ако лицето е без деца, и една трета част, ако е с деца, които издържа.

При размер над четирикратния размер на минималната работна заплата се удържа горницата над двукратния размер на минималната работна заплата, ако лицето е без деца, и горницата над два пъти и половина размера на минималната работна заплата, ако е с деца, които издържа.

В досегашните текстове на ГПК удръжките се определяха на базата на фиксирани суми за получаваните доходи от пенсия.

Пенсионерите, върху чиито пенсии е наложен запор, ще получат дължимите им пенсии и добавки за ноември 2017 г. с пощенски запис, след удържане на съответната сума по запора. За новия размер на удръжката те ще получат и уведомително писмо.

Споделяне

Още от България