Уеднаквява се режимът за продажба на активи от държавните фирми

Уеднаквява се режимът за продажба на активи от държавните фирми

Всички планирани от държавните фирми продажби на техни активи ще бъдат обявявани на електронната страница на Министерството на икономиката като своеобразен регистър на сделките, предвижат промени в Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, публикувани за обществено обсъждани.

С корекциите тези процедури ще станат по-прозрачни и ще бъдат еднакви за всички дъщерни дружества на изцяло държавните компании, а не както е в момента – само за едноличните държавни дружества.

Ще се разшири и достъпността на потенциалните купувачи до информация. В момента при намерения за продажба на активи държавните фирми са длъжни да ги обявяват само в един централен ежедневник, а начините за получаване на информация в днешно време са много по-различни.

Според икономическото министерство с промените ще се ограничат възможностите за допускане на нарушения при продажбата на активи от дружествата и ще се избегне противоречивата практика при учредяването на вещни права върху недвижими имоти, собственост на дружествата, свързана с това дали е необходимо или не разрешение от едноличния собственик на капитала

Ако не се извършат предлаганите сега промени, ще продължи прилагането на различни подходи при сключване на договори за продажба, замяна и наем на дълготрайни материални активи, както и за застраховане на имущество от едноличните търговски дружества с държавно участие в капитала и дружествата, които те контролират, посочват от ведомството.

В мотивите се посочва още, че е необходим единен източник, от който потенциалните купувачи да черпят информация за предстоящи разпоредителни сделки с активи на държавни фирми.

Споделяне

Още от Бизнес

До какво ще доведе изискването за "зелените" сертификати?