Умерен интерес към първата дългова емисия за 2016 г.

Държавата пласира 200 млн. лв. на вътрешния пазар срещу 2.58% доходност

Умерен интерес към първата дългова емисия за 2016 г.

Министерство на финансите пласира 10.5-годишни държавни ценни книжа (ДЦК) за 200 млн. лв. на аукцион в понеделник. Облигациите са от изцяло нова емисия, като падежът ѝ е на 27 юли 2026 г., съобщиха от ведомството във вторник.

Подадени са били поръчки за общо 225.2 млн. лв., което съответства на коефициент на покритие от 1.13.

Постигната средно претеглена доходност е 2.58%. Спредът спрямо бенчмарковите германски облигации в този сегмент е в размер на 210 базисни пункта, се казва в съобщението на финансовото министерство.

Емисията е референтна през 2016 г. по отношение на хармонизирания дългосрочен лихвен процент за оценка степента на сближаване, който е един от Маастрихтските критерии.

Най-голямо количество ДЦК са придобили банките – 82.45%, следвани от пенсионните фондове с 8.05%, инвестиционните посредници с 5.5% и други инвеститори с 4% .

За последно емисия с подобен срок бе пусната в обращение също през януари, но през 2015 г. На търга тогава бе постигната средно претеглена доходност от 3.09%. Обемът ѝ бе 50 млн. лв., а интересът – висок.

До края на миналата година МФ не предложи 10.5-годишни книжа, а само 10-годишни. Според емисионната политика за 2016 г. ценните книжа, които ще се предлагат на вътрешния пазар, ще бъдат основно със срок 3, 5 и 10.5 години.

През 2015 г. Министерството на финансите проведе общо четири търга за 10-годишни ДЦК, като реализираната доходност по тях бе в интервала 2.04%-2.56%.

За февруари все още не е публикуван емисионния календар. За тази година е планирано поемането на нов дълг до 5.3 млрд. лв., като от външните пазари той може да е до 3.9 млрд. лв.

Споделяне

Още от Бизнес

Кой е най-добрият вариант след падането на кабинета "Петков"?