Уникредит Булбанк разпределя печалбата си от 195 млн. лв. като дивидент

Чистата печалба на Уникредит Булбанк за изминалата година е 194.753 млн. лева. За 2009 г. банката ще внесе в бюджета на държавата 22 млн. лв. данъци, съобщиха от кредитната институция в петък след провеждането на годишното общо събрание на акционерите.

Според главния финансов директор на банката и член на УС Емилия Палибачийска ″разпределението няма да окаже негативен ефект върху капиталовите съотношения, защото банката с подкрепата на мажоритарния си акционер Уникредит Банк Аустрия, подготвя през третото тримесечие на 2010 г., увеличение на капитала в размер, съпоставим със сумата на разпределения дивидент”.

Активите на банката са 11.5 млрд. лв., което е увеличение с 4.6% спрямо 2008 г. Това я нарежда начело на банките в България както по критерия активи, така и по привлечени депозити и отпуснати кредити на граждани, фирми и домакинства със съответно 16.3%, 14.8% и 14.8% пазарен дял.

През 2009 г. депозитите на клиенти достигнаха 6.42 млрд. лева, от които половината са депозити на индивидуални клиенти. Това e увеличение с 6.5% при 3.7% средно за банковия сектор.

Брутният кредитен портфейл на банката се увеличи с 3.4% до 7.775 млрд. лева при 7.518 млрд. лева година по-рано. От тях над 71% са фирмените кредити, които отбелязаха нарастване с 5.6% до 5.531 млрд. лева. Ипотечните заеми за индивидуални клиенти се увеличиха с 6.4% годишно до 1.425 млрд. лева. Възвращаемостта на активите и на капитала бяха съответно 1.7% и 12.9%, а капиталовата адекватност 16.7%. И трите показателя надвишават стойностите за банковата система.

Споделяне

Още от Бизнес

Какво очаквате от президента Радев през неговия втори мандат?