Уникредит груп: Ще продължи засиленото развитие на България и Румъния

Уникредит груп: Ще продължи засиленото развитие на България и Румъния
България и Румъния ще постигнат силен икономически растеж през 2007 г., благоприятстван от присъединяването към ЕС на 1 януари. И двете страни преминаха през всеобхватни промени, резултатът от които е еталон за успех. Това се казва в коментар на Ерих Хампел от Управляващия комитет на италианската банкова група «Уникредит», отговарящ за направлението Централна и Източна Европа (ЦИЕ) в групата. Коментарът бе разпространен в понеделник.

«Уникредит груп» притежава в България трите банки Булбанк, Хеброс и Биохим, които ще приключат сливането си в края на първото тримесечие на тази година. В Румъния групата е представена от HVB Tiriac Bank и UniCredit Romania.

България е един от най-бързо растящите пазари в ЦИЕ. С очакван ръст на БВП от 6.3% за 2006 г., прогнозата за 6.5% ръст на БВП е още по-оптимистична за страната, се казва в коментара.

Основни фактори, които допринасят за тази възходяща тенденция, са силното нарастване на вътрешното потребление и умереното възстановяване на износа. Нивото на безработица падна под 9%, което е най-ниската стойност от 15 години насам. Строгата фискална политика и напредъкът в приватизационните процеси допринесоха за намаляването на държавния дълг до 25% от БВП.

По аналогичен начин Румъния продължава възходящото си развитие. Силният ръст от предишните години продължи и през 2006 г., за която очакваният растеж на БВП надвишава 7%. Основната причина за това е силното вътрешно потребление. Благодарение на фискалната дисциплина в последните години, на напредъка в структурните реформи (преструктуриране и приватизация на държавните предприятия), на силния икономически растеж и благоприятното нарастване на бюджетните приходи, правителството  успя да постигне бюджетен дефицит доста под изискваните 3%.

Динамичен банков сектор

Банковият сектор в България е един от най-динамичните в ЦИЕ, като средствата се управляват ефективно за подпомагане на бързо развиващата се икономика. В Румъния реформите в банковия сектор, който е в основата на пазарната икономика на страната, също доведоха до значителен напредък чрез консолидацията и приватизацията на държавните банки.

Като резултат от либерализацията на банковия сектор в България и Румъния, финансовите услуги в двете страни се развиват динамично и по този начин подпомагат чуждестранните инвестиции и бързо развиващата се икономика. Приемането на европейските стандарти в България и Румъния осигурява стабилна правна среда и много голяма сигурност за инвестиране, казва още Ерик Хампел.

Икономическа прогноза

Очакванията за България са положителни, тъй като инвестициите в нови технологии и оборудване постепенно водят до по-добра конкурентоспособност и по-големи възможности за износ. Приемането на обща тарифа за входни мита през 2007 г. във връзка с членството в ЕС вероятно ще окаже силно влияние върху външната търговия.

В Румъния увеличеният поток на чуждестранни инвестиции и субсидиите от ЕС ще осигурят устойчиво развитие. Очаква се членството в ЕС и финансовата помощ от ЕС (приблизително 31 млрд. евро през 2007-2013 г.) да ускорят реформите.

Уникредит груп активно ще подпомага процеса на интеграция в ЕС. Според нас динамичното развитие на икономиките на двете страни ще продължава, казва още Ерик Хампел коментара си.

Споделяне

Още от Бизнес