УНИЦЕФ: 50% от децата в България търпят лишения

50% от децата в България търпят лишения, показва доклад на УНИЦЕФ, публикуван във вторник. По този показател страната ни е на второ място от 31 държави като преди нас е само Румъния, където 72% от децата търпят лишения. След България е Унгария с 31%. Скандинавските страни – Исландия, Швеция, Норвегия, Финландия - се грижат най-добре за децата си, като този процент там е под 3.

 

Данните са от 2009 г. и не отразяват последиците от икономическата криза. За изготвянето на доклада е съставен индекс на лишенията, който отчита процентът на децата, които нямат достъп до поне два от 14 компонента, смятани за задължителни да присъстват в живота на децата - например три хранения на ден или пресни плодове и зеленчуци всеки ден.

 

Сред 14-те най-богати страни две имат процент на лишения за децата над 10% - Франция (10,1%) и Италия (13,3%). В същото време обаче Франция заделя най-много държавни средства за децата (3.7% от БВП спрямо 2.2% средно за изследваните страни), показва докладът.

 

Друг фактор, който се отчита, е процентът на децата, които живеят в домакинства с разполагаем доход под 50% от средните доходи за страната, в която се намират. И по този критерий северните страни и Холандия са с най-нисък процент на относителна бедност на децата - около 7%. За сметка на това над 20% от децата в Румъния и САЩ живеят в относителна бедност.

Споделяне

Още от България