Университети дължат над 1.7 млн. лв. на Столична община

Над 1.7 млн. лева дължат университетите с имоти в Студентски град на Столична община за местни данъци и такси. Това обяви в петък кметът на района Димитър Дилчев. Той заяви, че при някои ВУЗ-ове било тенденция да не си погасяват задълженията.

Софийският университет е най-големият длъжник. ВУЗ-ът има да плаща 1.6 млн. лева за данък "сгради" и такса "смет". Техническият университет дължи около 93 500 лв., близо 30 000 лева са борчовете на Лесотехническия университет. 28 000 лева са задълженията на Минно-геоложкият университет. Между 1 500 и 5 500 лева има да плащат Химико-технологичният и металургичен университет, "Студентски общежития и столове" ЕАД и Колежът по телекомуникации и пощи.

Пет от 12-те учебни заведения, които имат имоти в Студентски град, нямат непогасени задължения.

Дилчев настоява да се пристъпи към ревизия, за да се установи колко точно са данъчните задължения на университетите към Столичната община.

Споделяне

Още от България