Университети, социални програми и БДЖ с най-силно орязани бюджети

Университети, социални програми и БДЖ с най-силно орязани бюджети

Разходите на централните бюджетни ведомства се орязват с още около 450 млн. лв., като съкращенията ще почувстват най-осезателно в университетите, БАН, социалното министерство и железниците. Това става ясно от публикуваното в Държавен вестник в петък постановление на Министерския съвет, прието на 11 август, за "допълнителни мерки за ограничаване на нелихвените разходи и трансферите от републиканския бюджет за 2009 г."

Свиването на бюджетните разходи се наложи, след като стана ясно, че до края на годината бюджетът на страната ще излезе на дефицит от около 2.5 млрд. лв., а дори и повече, според сметките на финансовия министър Симеон Дянков. Той предупреждаваше в последните седмици, че ще се наложи разходите да се намалят още и ще се прегледат всички възможности за увеличаване на приходите, за да може бюджетът да излезе на нула.

Така свиването на харчовете на ведомствата е веднъж с 10% от началото на годината, заложени като антикризисен буфер, и с още 15% от средата на годината, след заплахата от дефицит в края на 2009 г. Това прави средногодишно със 17.5%, тоест с приблизително толкова, колкото е спадът в приходите, който до момента е 16% от планираните.

След като на заседанието на правителството бе приет разчетът за съкращенията, Дянков обясни, че така разходната част на бюджета ще бъде свита с 1.156 млрд. лв. и остава по-трудната задача да се осигурят допълнителни приходи за още 1.3-1.4 млрд. лв.

Според приетото постановление разходите за държавните органи на бюджетна издръжка се намаляват с 366 560 233 лв. От бюджетните трансфери се отрязват 41 650 000 лв. С други 12 200 205 лв. се свиват парите в бюджета на образователното и на военното министерства за висшите им учебни заведения.

Затягане на коланите

В постановлението е записано още, че неусвоените от ведомствата кредити могат да се харчат до общо 730 млн. лв. Отправена е и препоръка ВСС, НОИ, НЗОК и университетите, които имат собствени бюджети, да направят възможното да оптимизират разходите си, така че да не допуснат натрупване на задължения.

Според публикувания разчет парите на президентството се свиват с малко над 500 хил. лв., на Министерския съвет – с близо 4 млн. лв., на финансовото министерство – с 24 млн. лв., на отбраната – с 65 млн. лв., на външните работи – с 13 млн. лв., на социалното министерство – с 90 млн. лв., главно по линия на различните социални програми, въведени от предишния министър Емилия Масларова.

Здравното министерство ще разполага с 40 млн. лв. по-малко, икономическото – с близо 7 млн. лв., регионалното – с 6 млн. лв., транспортното – с 3 млн. лв.

Единствено МВР няма да бъде притиснато от допълнителни съкращения на разходите. Свиват се обаче парите на ДАНС с малко над 13 млн. лв., на горската агенция – с 8 млн. лв. НСО – с 2 млн. лв. Съкращения са направени за разходите и на останалите комисии и държавни агенции с различни суми между няколкостотин и 2 млн. лв.

С 5.6 млн. лв. се намаляват разходите и на Народното събрание.

Съкращенията ще бъдат почувствани доста осезателно от железниците, които и без това не са в добро състояние. Субсидиите за тях се намаляват с малко над 40 млн. лв.,които бяха планирани за ремонт и рециклиране на вагони. С 1.6 млн. лв. се свива и субсидията за губещи междуселищни пътнически превози в слабонаселени райони.

ВУЗ и БАН ще трябва да се озърнат за друго финансиране

Образователното министерство ще трябва да икономиса 20 млн. от парите за наука, 8.8 млн. лева от средствата за висшите училища и 1.5. млн. лева за БАН. Очевидно се запазват средствата за средно образование. Иначе не могат да бъдат обяснени думите на Симеон Дянков, който категорично се зарече парите за образование заедно с тези за МВР да не бъдат пипани.

Съгласно Наредбата за разходване на средствата за научна дейност във висшите училища субсидията за научни изследвания се предоставя три пъти годишно – авансово 50% през март, 20% през юли или август и 30% в края на годината. Парите в края на годината обаче са от бюджета за следващата година.

От държавните университети, финансирани от образователното министерство, може да се окаже най-големият и стар ВУЗ – СУ "Климент Охридски". Неговият бюджет се орязва с 983 876 лв.. След него е Техническият университет в София, чиито пари се намаляват с 843 449 лв. Бюджетът на Медицинския университет в София се свива с 668 462 лева.

Средствата на УНСС се орязват с 405 588 лв. С приблизително толкова олеква и бюджетът на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски".

Орязват се и парите на висшите училища към Министерството на отбраната общо с 1.5 млн. лева. От тях най-потърпевш е Националният военен университет “Васил Левски“, чийто бюджет се свива с близо 1.1 млн. лв., следван от Висшето военно-морското училище във Врана и Военната академия “Г.С. Раковски“ в София, които ще получат с по около 400 хил. лв. по-малко от предвиденото.

Икономиите в бюджета на ВУЗ-овете към двете министерства възлизат на 12.2 млн. лева.

Следващата седмица в образователното министерство ще бъда направен анализ доколко ефективно е усвояването на предоставените до момента над 18 млн. лв. за научна дейност в държавните висши училища.

Споделяне

Още от Бизнес