Университетите ще могат да си правят фирми

Университетите ще могат да си правят фирми

Държавните университети ще могат да си правят фирми, както и да участват в капитала на търговски дружества. Целта е внедряването и използването в икономиката на резултати от научни изследвания и обекти на интелектуалната собственост. Това съобщиха от правителствената информационна служба, след като днес правителството прие постановление, което позволява развитието на търговската дейност.

Целта е да се изградят инкубатори за иновации и бизнес с участието на висшите училища.

Предметът на дейност на университетските фирми може да бъде изследване, реализация и развитие на научни разработки, внедряване и продажба на научни продукти, както и регистрация на патенти и търговски марки на национално и международно ниво.

Дружествата ще могат да бъдат и посредници при трансфера на технологии между технологични центрове и технологични паркове.

Предвижда се висшите училища да имат възможност да създават и да участват в капитала само на дружества с ограничена отговорност и акционерни дружества с изрично определен в постановлението предмет на дейност, който трябва да е свързан с резултатите от дейността по професионалните направления и специалностите от регулираните професии, за които висшето училище е получило акредитация.

Продажбите на научните изследвания от страна на висшите училища ще повиши и ефективността от средствата, които се инвестират в наука, ще се увеличи и делът на нематериалните активи на икономиката, каквито са патентите. Възможността за сдружаване на висшите училища с фирми ще бъде мотивация за авторите на патенти, както и за включване на водещи стопански и икономически субекти, предлагащи финансови и други ресурси за ускоряване на процеса на експлоатация и комерсиализация на научните продукти, пише в правителственото прессъобщение.

Споделяне

Още по темата

Още от България

Колко време давате на новия парламент?