Университетите ще получат още 21 млн. лв., разпределението ще е според рейтинга

Правителството разреши отпускането на 21.4 млн. лв., които бяха обещани като допълнителни средства за университетите в страната. Парите са предвидени в централния бюджет за годината.

5.4 млн. лв. са предвидени за специалностите, очертани от просветното министерство като приоритетни. Субсидията за студентите по педагогика, природни и технически науки, математика и информатика, аграрни науки и ветеринарна медицина, изкуства, ще се повиши най-много 58 процента. За хуманитарни, социални, стопански и правни науки, здравеопазване и спорт, сигурност и отбрана, издръжката ще се вдигне до 29 на сто.

Останалите 16 млн. лв. ще се разпределят между университетите в зависимост от оценката вече не само на броя студенти, а по новата рейтингова система на министерството, която се състои от 77 показателя, разделени в шест групи. Качеството на обучението, например, дава 30 на сто от оценката, нивото на научните изследвания – 10 процента, а възможността за реализацията на завършилите – 35 на сто.

Точният процент на увеличението ще зависи от получената оценка за качество, уточниха от образователното министерство.

Държавата отпуска и 40 млн. лв. за студентски заеми през 2014 г., също предвидени в държавния бюджет за 2014 г. Кредитите ще се отпускат без гаранция и без оглед на социалния статус и ще се погасяват, след като студентът се дипломира и си намери работа. Просветното министерство обеща и по-добри лихви върху тях.

До момента 13 700 души са изтеглили студентски кредит при лихва от 7 на сто, като 1094 от тях са в процес на погасяване.

От академичния съвет на Югозападния университет "Неофит Рилски" обаче определиха положението с финансирането на университетите като "много тревожно, дори катастрофално при рейтинговата система".

"Провежда се политика, която толерира определени висши училища и тя се провежда доста активно. Няма система, която да удовлетворява всички, но със сигурност преди да се изберат критериите трябва да има дискусия в академичната общност", коментира Борислав Юруков, член на академичния съвет на университета.

Споделяне

Още от България