УНСС обнови част от учебните си програми според изискванията на бизнеса

УНСС обнови част от учебните си програми според изискванията на бизнеса

Близо хиляда студенти от Университета за национално и световно стопанство (УНСС) вече се обучават по обновени учебни програми, съобразени с изискванията на бизнеса и публичния сектор, съобщиха от учебното заведение в сряда. С помощта на еврофинансиране са били адаптирани добрите образователни практики на университетите Харвард, Кеймбридж, Калифорнийския и британското Лондон Скул ъф икономикс.

Осъвременени со общо 39 програми за специалностите "Бизнес администрация”, "Публична администрация” и "Регионално развитие” за студенти от 3 и 4 курс. В рамките на проекта са създадени 3 нови квалификационни характеристики, а 37 преподаватели от трите катедри са подобрили преподавателския си капацитет.

В реализацията на проекта са участвали "ФРМС" Консулт ЕООД, представители на големи български компании, публични институции и организации. Вече е извършено и проучване на мнението на студентите, които са засегнати от промените. Над 70% от онлайн анкетираните 220 студенти оценяват високо промените в посока тяхната актуалност и практическата полезност на придобитите знания. За 81% включването на представители на практиката при апробиране на обновеното съдържание е било полезно и интересно.

Преди да се обновят програмите е било направено проучване сред 382 компании, 60 държавни и 60 общински администрации какви са техните изисквания към завършилите висше образование. Изследването сочи, че работодателите искат бъдещите им служители да са научени да поемат инициатива, да умеят да работят в екип и да притежават комуникативни умения и социални компетенции.

Работата в екип е водещо изискване за почти 80% от анкетираните представители на бизнеса. За над 70% са важни добрите комуникационни умения, а за над 50% способността за работа под напрежение. Владеенето на чужди езици и добрата компютърна грамотност са изведени като основни препоръки съответно от 39% и 35% от анкетираните.

Така и се стига до промените, чиято цел е повишаването на мотивацията за учене и за усъвършенстване на компетенциите на студентите в посока подобряване на практическите им умения.

Споделяне

Още от България

Какво очаквате да свърши служебното правителство?