Управителят на НЗОК иска МЗ да поправи законов пропуск, който й пречи да плаща за лечение на възрастни

Управителят на НЗОК иска МЗ да поправи законов пропуск, който й пречи да плаща за лечение на възрастни

Управителят на НЗОК е уведомил министъра на здравеопазването за нормативен пропуск, който пречи на здравния фонд за плаща диетични храни за специални медицински цели за пациенти над 18 години. След поемането на функциите на закрития Фонд за лечение на деца НЗОК се е сблъскала с казуси на деца, за чието лечение не може да продължи да плаща след навършването им на пълнолетие.

"Към настоящия момент НЗОК заплаща за деца лекарствени продукти и диетични храни за специални медицински цели, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване. След като лицата навършат 18- годишна възраст, няма предвидена правна възможност за заплащане на лечението от страна на НЗОК. За лица над 18 години не се заплаща за закупуване на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели", се казва в писмото на управителя на НЗОК д-р Дечо Дечев до здравния министър Кирил Ананиев.

Изключение е направено само по отношение на децата с онкологични и онкохематологични заболявания.

Съгласно чл. 82, ал. 3 от Закона за здравето (ЗЗ), изречение второ: "Лечението за онкологични и онкохематологични заболявания, започнало преди навършване на 18-годишна възраст, продължава да се заплаща и след навършването на тази възраст до приключване на лечението." Тази разпоредба е в сила от 17.12.2019 г. 

За редица други заболявания обаче при навършване на 18 - годишна възраст от пациента, лечението се преустановява и липсва алтернатива за заплащането им с публични средства. 

Дечев посочва, че в момента липсва правна уредба и моли министъра "да бъдат предприети необходимите действия по компетентност".

Споделяне

Още от България

До какво ще доведе изискването за "зелените" сертификати?