Управление на кризата

Преди войната в Ирак Анкара не можа да покаже добро управление на кризата. Често се колебаеше. Не можа да развие ясни позиции и поведение. Не можа да покаже политическа яснота и решителност.

Войната в Ирак демонстрира, че военната и политическата обстановка може много бързо да се промени. Условията понякога се променят за по-бързо от един ден. Почвата е много нестабилна.

Затова е необходимо и управление на кризата.

От гледна точка на Турция вчера започна нов процес на криза. Влизането на пешмергите в Киркук и Мосул, хаосът в Киркук извън контрола на САЩ, показват, че е възникнала нова криза.

Макар че САЩ бяха дали гаранции на най-високо равнище, става ясно, че те не контролират или не могат да контролират пешмергите. При установените контакти от външния министър Гюл и началника на генералния щаб ген.Йозкьок САЩ повториха гаранциите си, заявиха, че ще се намесят, че дадените от тях гаранции са валидни. В момента Анкара чака изпълнението на тези обещания.

Но събитията не са така търпеливи, както е Анкара.

Изпадането на САЩ в опиянение от една глобална победа, съсредоточаването им върху своите цели като супер сила и възприемането от тях като подробност на чувствителността на Турция по изтъкваните от нея вече месеци "червени линии", ще задълбочи кризата.

Анкара обяви пред световната общественост, че е решена да се намеси, ако "червените линии" бъдат преминати. Известно е, че тези линии изразяват не само политика на правителството, а държавната политика и решения. И правителството стои зад тази политика.

Оттук нататък проблемът ще има и характер на въпрос на чест за Турция. По тази причина Анкара трябва още по-успешно да управлява тази втора криза.

В противен случай значението на декларацията за "червена линия" и тежестта и активната роля на Турция още повече ще пострадат.

При това положение Анкара трябва да бъде в готовност да отговори бързо на всяко развитие.

Това, което се знае, е, че Анкара е поверила на САЩ защитата на "червените линии", определени като национален интерес. САЩ поеха защитата на тези линии. Но сред отчитаните вероятности е и тази, че те може да не спазят обещанието за защита на тези линии от името на Турция под предлог, че "е война и е станало така".

Сега ще се разбере дали това е така.

Дали САЩ ще предприемат сериозна инициатива, за да предотвратят събитията в Киркук и Мосул, така както обещаха и вчера?

Днес ще разберем.

Надяваме се, че Анкара няма втори път да прояви разсеяност при управлението на кризата.

По БТА

Споделяне

Още от Свят

Одобрявате ли поисканото от здравния министър затваряне на държавата?