Управляващите създават "независим" прокурор, игнорирайки конституцията (Видео)

Правителството явно не изпълнява и препоръките на Венецианската комисия

снимка БГНЕС

"Независим" прокурор с мандат от 7 години ще има право да разследва главния прокурор и няма да му се отчита. Това е фокусът на съдебната реформа, предложена от правителството, за да се изпълнят препоръките на Венецианската комисия. Магистратът ще бъде началник на инспектората във Върховната касационна прокуратура и ще се избира с квалифицирано мнозинство от 2/3 от членовете на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС).

"Тези промени са изцяло в конституционната рамка. Не се засяга ексклузивността на функциите на прокуратурата", обясни Данаил Кирилов. Премиерът Борисов допълни: "Радвам се, че Венецианската комисия ни даде възможност да останем в рамките на нашата конституция".

Правителство възнамерява да направи реформата с промени в Закона за съдебната власт и Наказателно-процесуалния кодекс.

На този етап обаче изглежда, че правителството игнорира голяма част от препоръките на Венецианската комисия за промени в самия Висш съдебен съвет. Комисията препоръча членове на ВСС, които не са свързани с прокуратурата, да могат да предлагат започване на разследване или дисциплинарно разследване срещу главния прокурор. На този фон кабинетът "Борисов" предлага Прокурорската колегия, която е в сериозна зависимост от волята на главния прокурор, да избира магистрата, който ще разследва главния прокурор.

"Независимият" магистрат няма да разполага с отделен бюджет, което също поставя под съмнение неговата бъдеща ефективност. Пакетът от промени няма да бъде подложен на задължителното по закон обществено обсъждане.

Извън всичко това, представеният проектът изглежда твърде спорен от конституционна гледна точка. Член 126 ал. 2 от конституцията постановява, че главният прокурор осъществява методическо ръководство върху всички прокурори.

Това означава, че няма как да има напълно "независим" прокурор без промяна в основния закон или правителството се опитва да заблуди обществото и международните партньори.

Накрая премиерът не пропусна да отправи индиректно послание и към председателя на Върховния касационен съд Лозан Панов и Съюза на съдиите в България.

"(Сега) Съдиите и прокурорите да се успокоят да си гледат работата и да не се занимават с партийни дела", каза Борисов. Причината е, че шефът на ВКС и най-голямата съдийска организация от години настояват за дълбока реформа на съдебната система и премахване на недосегаемостта на главния прокурор,

А Венецианската комисия каза друго

Преди ден Венецианската комисия призова България да извърши мащабна съдебна реформа, с която да премахне недосегаемостта на главния си прокурор. Институцията казва, че българският проблем не може да бъде решен с едно изменение в закона, а изисква систематични политически усилия, включително големи промени в структурата на самия Висш съдебен съвет.

"По-скоро ще изисква комбинация от по-големи инстутуционални промени, нови процедурни правила и еволюция на професионалния етос и политическата култура в страната", обяви експертният съвет по конституционна право към Съвета на на Европа.

Венецианската комисия предлага няколко начина, за да се направи механизмът за премахване на недосегаемостта на главния прокурор по-ефективен. Предлага се отнемането на правото на главния прокурор да дава инструкции в случаи, които го засягат.Членовете на Върховния съдебен съвет, които не са свързани с прокуратурата (съдиите), трябва да имат право да внесят искане за отстраняване на главния прокурор, както  и да се свали необходимия праг на мнозинство, което може да решава за отсраняването на главния прокурор.

Венецианската комисия твърди, че главният прокурор трябва да може да бъде отстраняван с "постижимо" мнозинството от Висшия съдебен съвет. Комисията настоява съдът да има право да преразглежда решението на разследващите да не се образува наказателно разследване срещу главния прокурор.

Създаването на фигурата на "независимия прокурор" също е споменато като опция от Венецианската комисия.

Веднага ще кажа на Урсула

В последният доклад на Европейската комисия (комисията "Юнкер") бе препоръчано свалянето на наблюдението на върху България. Все пак ЕК поиска от страната да продължи съдебната реформа и да се вслуша в препоръките на Венецианската комисия.

"До Урсула (фон дер Лайен) лично ще изпратим нашето решение (за съдебната реформа)", обясни Борисов в събота.

Правителството се отказва от идеята си да променя процедурите за разследване и отстраняване за двамата председатели на върховните съдилища.

Споделяне

Още по темата

Още от България