Усещането в ЕС за независимост на правосъдието намалява

Усещането в ЕС за независимост на правосъдието намалява

България и други страни от ЕС в последната година се наблюдава повишение в броя на хората, според които правосъдието не е независимо. Това сочат данни от проучване на общественото мнение от март-април, представени днес от Европейската комисия заедно с общата оценка за състоянието на европейското правораздаване.

В 16 страни се наблюдава увеличение при дела на хората, според които причините за липса на достатъчна независимост на правосъдието са в намесата и натиска от правителството и политиците. У нас повишението по този показател е с 13 на сто (при спад с 8-15 на сто в Люксембург, Дания и Финландия). С 19 на сто нараства броят на българските дружества и с 15 на сто на гражданите, според които състоянието на правосъдието в страната се обяснява с недостатъчната независимост на съдиите.

Същото по дял е повишението в броя на онези, според които няма връзка между натиска от икономически интереси и други групи за положението на българското правосъдие. Броят на българите, според които е вярно обратното - че икономически и друг натиск влияят на независимото правосъдие, е нараснал с 15 на сто в последната година.

Едва четирима от сто българи са на мнение, че икономическите интереси и натиск нямат отношение към качеството на българското правосъдие, показват данните.

В две трети от държавите в ЕС общественото възприятие по този въпрос се е подобрявало след 2016 г., но миналата година е пострадало и това се отчита в около 2/5 от страните, показват данните в доклада. Намесата или натискът от страна на правителството и политиците е най-често посочваната причина за това усещане, уточнява ЕК.

Докладът за първи път наблюдава цифровизацията на правосъдието и оценява работата на върховните съдилища. Държавите трябва да организират процедурата за назначаване на върховните съдии по начин, който осигурява тяхната независимост и безпристрастност. В това отношение европейското законодателство изисква от държавите да осигурят на съдиите условия да работят независимо от онези, които са ги назначили, пояснява ЕК.

В доклада се прави сравнителна оценка на европейските правосъдни системи от 2013 г. и се разглеждат продължителността на съдебните производства, постановените решения и броя на "висящите" дела. Оценяват се също достъпността на правосъдието, възможностите за правна помощ и съдебните такси, обучението, бюджета, служителите и цифровизацията на съдилищата. Отчита се мнението на широката общественост и дружествата за независимостта на правосъдието и работата на прокуратурата.

Данните от представения днес документ се очаква да бъдат отразени в доклада на комисията за законността в ЕС. Предвижда се комисията да приеме новия общ доклад за върховенството на закона на 20 юли. Уточнява се, че днешните оценки ще бъдат взети предвид при оценяването на националните планове за икономическо възстановяване за общо над 670 милиарда евро, както и при разпределението на останалите средства от европейския бюджет.

Споделяне

Още от Европа

Какво цели разследването на ДАНС и МВР за скъпия ток?