Ускорява се извозването на отработило гориво в Русия

Ускорява се извозването на отработило гориво в Русия

Разходите за извозването и преработката на отработилото ядрено гориво от затворените четири малки блока на АЕЦ "Козлодуй" ще се поемат от бюджетния фонд "Извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения", а не от ядрения оператор. Това реши правителството на заседанието си в сряда, променяйки Наредбата за реда за установяване, събиране, разходване и контрол на средствата и за размера на дължимите вноски на атомната централа във фонда.

Решението последва друго решение на кабинета от миналата седмица за отпускане на 40 млн. лв. от бюджетния излишък именно за извозването на тези касети и за покриване на плащания по съдебни решения срещу България по приватизационни процедури. Тогава така и не стана ясно каква част от сумата е за преработката на ядреното гориво и ще постъпи във фонда за извеждане от експлоатация на атомни съоръжения..

Сега от правителствената информационна служба съобщават, че от тази бюджетна сметка ще се поемат разходите за връщане за преработка на 720 касети отработеното и неоползотворено ядрено гориво от блоковете ВВЕР-440, които бяха закрити съгласно договорката ни за членство в ЕС.

Финансирането на тези разходи ще е за времето от 2008 до 2010 г.

Това означава, че в този период централата не би трябвало да включва тези разходи в продажната цената на произвежданата от нея електроенергия, както предвижда формулата за ценообразуването.

"С измененията в нормативния акт се коригира формулата, по която се определя размерът на вноската за АЕЦ "Козлодуй", съобщиха още от правителството, без да уточнят какво следва от това.

Съгласно приетата от Министерският съвет в края на 2004 г. Стратегия за управление на отработеното ядрено гориво и радиоактивните отпадъци централата трябва връща в Русия ежегодно по 240 касети с отработено ядрено гориво от реакторите ВВЕР-440 и 96 касети от реакторите ВВЕР-1000, така че площадката на АЕЦ "Козлодуй" да бъде напълно освободена. Извозването на гориво от блоковете се извършва на базата на дългосрочни търговски Договори с корпорацията ТВЕЛ.

Споделяне

Още от Бизнес

Подкрепяте ли антиинфлационните мерки на правителството?