Ускоряват строежи на магистрали и газопроводи

Със законови промени се премахва касационното обжалване на еконормите

Бившият екоминистър и настоящ депутат от ГЕРБ Ивелина Василева

Управляващите ще се опитат да ускорят строителството на национални обекти като магистрали, газопроводи и язовири със законови промени. Те предвиждат премахване на касационното обжалване на оценката за въздействието на околната среда (ОВОС), а произнасянето на съда по жалба трябва да стане за половин година.

Вносители на предложенията за промени в Закона за опазване на околната среда са трима депутати от ГЕРБ – председателят на правната комисия Данаил Кирилов, бившият министър на околната среда Ивелина Василева и Станислав Иванов.

Те предлагат решенията на първоинстанционния съд по ОВОС да са окончателни за обекти от национално значение, които са определени с акт на Министерския съвет. Приемането на поправките би прекратило практика чрез поредица от обжалвания да се спирареализацията на инвестиционни проекти за изграждането на магистрали, газопроводи, язовири, обекти в природни паркове и други.

Подобен е казуса с магистрала “Струма”. Проблеми може да има и при предстоящото изграждане на магистрала “Хемус”.

“С цел да се съкрати съществено времето за процедиране и влизане в сила на изграждането на обекти с национално значение, и за да се избегнат дългите и тежки процедури на обжалване считаме, че не е необходим касационен контрол, когато ОВОС има за предмет обекти от национално значение, които са определени с акт на МС за такива и са преминали всички съгласувателни процедури, който включва етапи по усведомяване на компетентните органи и засегнатото население, преценяване на необходимостта от ОВОС, извършване на консултации; определяне обхвата, съдържанието и формата на доклада за ОВОС, оценяване качеството на доклада за ОВОС, организиране обществено обсъждане на доклада за ОВОС, вземане на решение за ОВОС, осъществяване на контрол по изпълнението на условията от решенията по ОВОС. Всички тези етапи гарантират участието на обществеността и тя става задължителна и съществена част от процедурата за ОВОС”, мотивират се вносителите на законопроекта.

Според тях обществеността ще запази правото си да изразява своето мнение по резултатите от ОВОС на най-ранен етап.

Друг съществен момент, който депутатите предлагат е въвеждането на “особено съдебно производство”, чиято цел е решенията по жалбите да бъдат издавани до шест месеца от тяхното депозиране.

По този начин се гарантира спазването на публичността, като същевременно се ускорява влизането в сила на инвестиционните предложения, техните разширения или изменения, смятат  депутатите от ГЕРБ. 

Според тях предложеният законопроект няма да доведе до пряко или косвено въздействие върху бюджета.

Висящите пред съда административни дела в момента ще бъдат довършени по досегашния ред.

Споделяне

Още от Бизнес

Прави ли са да протестират превозвачи, таксита и транспортни синдикати?