Условията на България за частна АЕЦ "Белене"

Народното събрание препоръчва на Министерския съвет чрез "Българския енергиен холдинг" и "Националната електрическа компания" (НЕК) да разгледа възможността за възобновяване на изграждането на ядрена централа на площадка "Белене", която да бъде реализирана от потенциален инвеститор, при следните условия:

1. Цената на сделката да бъде не по-малко от направените разходи от българска страна;

2. Да бъде постигнато цялостно уреждане на отношенията между НЕК, Атомстройекспорт и консултантите във връзка с проекта за изграждане на ядрена централа на площадка "Белене" при удовлетворителни за българската страна условия, в това число поемане на всички настоящи и бъдещи плащания и претенции от и към НЕК, в това число арбитражни производства;

3. Потенциалният инвеститор да гарантира добросъвестния си ангажимент за придобиване на проекта "Белене" чрез издаване на неотменяема гаранция в размер на 200 млн. евро в полза на НЕК;

4. Поемане на ангажимент от потенциалния инвеститор, че бъдещият оператор на ядрената централа ще гарантира отговорността за ядрена вреда по Виенската конвенция за гражданска отговорност за ядрена вреда;

5. Поемане на ангажимент от потенциалния инвеститор за осигуряване на извеждането от експлоатация на ядрените съоръжения и управлението на отработеното ядрено гориво и радиоактивните отпадъци;

6. Без ангажимент за задължително изкупуване на произвежданата от ядрената централа електрическа енергия;

7. Без ангажимент за държавни гаранции;

8. Да се договори възможност за придобиване от НЕК на дял от капитал на АЕЦ "Белене" по номинална стойност.

Министърът на икономиката, енергетиката и туризма се задължава всеки месец да информира Народното събрание чрез постоянната комисия по икономическа политика за наличие на интерес от страна на потенциални инвеститори, както и за хода на преговорите.

Споделяне

Още от България