Успешно приключи най-голямата приватизационна сделка в България за ЕРП-та

И последната от трите сделки за приватизацията на електроразпределителните предприятия (ЕРП) приключи успешно. Във вторник от Агенцията за приватизация съобщиха, че е парафиран приватизационния договор за продажбата на ЕРП-Пловдив и и ЕРП-Стара Загора на австрийската компания EVN.

Австрийската фирма, която е един от лидерите на пазара в Европа, купува по 67% от капитала на двете предприятия общо за 271 млн.евро.

С това агенцията приключи най-голямата досега приватизационна сделка в България за продажбата на седемте ЕРП-та, разпределени в три пакета. Компаниите кандидати за разпределителните фирми подадоха офертите си на 9 юли, а седмица по-късно бяха обявени и победителите - чешката CEZ за ЕРП-София, ЕРП-София област и ЕРП-Плевен, немската EON за ЕРП-Варна и ЕРП-Горна Оряховица и австрийската EVN.

Общата сума на трите сделки е 693.2 млн. евро, което поставя България на челно място в Източна Европа по показател "цена за абонат при приватизация" - 230 евро на абонат при 200 евро на абонат за Чехия, 100-150 евро на абонат за Румъния, 80 евро на абонат за Украйна.

Приватизационната процедура предвижда при бъдеща продажба на миноритарния държавен дял от 33 %, цената за акция да бъде равна или по-висока от постигнатата сега, с което държавата си гарантира приходи от над 1 млрд. евро за 100 процента от капитала на електроразпределителните дружества.

Сделките с CEZ и EON бяха подписани в началото и в средата на септември. Сега предстои и трите приватизационни договора да бъдат одобрени от Надзорния съвет на АП и да се внесат в Министерски съвет.

Условията в договора с австрийската компания са същите, както и при първите два - забрана за прехвърляне на собствеността до края на 2008 г., забрана за промяна на предмета на дейност, забрана за намаляване на годишните разходи за труд до края на 2006 г.

Както CEZ и EON, така и EVN си запазват право да задържат до 20% от цената в доверителна сметка за година и половина за евентуално обезщетяване на купувача при съществени нарушения на гаранциите на държавата по приватизационния договор.

Още от Бизнес

Проявите на расизъм на националния стадион бяха: